354-0508/01 – Service Robots and Systems (SRS)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems design and setting of service robots, be able to determine requirements for application in no engineering area, can design needed subsystems of mobile service robots, determine criteria for practical application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti servisních robotických systémů z hlediska konstrukce, teorie, výpočtů uzlů a prvků. Dále se seznámí s klasifikací a rozdělením podle různých hledisek, vývojovými trendy, s požadavky, metodikou navrhování a aplikací různých druhů mobilních servisních robotických systémů jako jsou např. kráčející, kolové, pásové, plazivé apod. Dále se seznámí s příklady konstrukcí jednotlivých typů lokomočních ústrojí. Optimalizace servisního robotu pro vytypované servisní úlohy. Seznam otázek 1. Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. 2. Kinematické struktury servisních robotických systémů. Klasifikace druhu podvozků. 3. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 4. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. 5. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků. 6. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. Kráčející mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 7. Kolové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. Návrh pohonů kol u lokomočního ústrojí. 8. Mobilní robotické systémy se všesměrovými koly. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. Návrh pohonů kol u lokomočního ústrojí. 9. Hybridní mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 10. Pásové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 11. Plazivé mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 12. Plavající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 13. Létající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 14. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Požadavky na konstrukci. 15. Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti). Požadavky na konstrukci. 16. Aplikace servisních robotů v zemědělství. Požadavky na konstrukci. 17. Aplikace servisních robotů v bezpečnostních složkách. Požadavky na konstrukci. 18. Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. 19. Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. 20. Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí.

Compulsory literature:

Internet: http://www.androidworld.com/prod01.htm

Recommended literature:

KÁRNÍK, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. SBN 80-7078-739-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Seznam otázek ke zkoušce 1. Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. 2. Kinematické struktury servisních robotických systémů, klasifikace druhu podvozků. 3. Lokomoční robotické systémy. 4. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 5. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. Základní rozdělení jednotlivých druhů podvozků. 6. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků. 7. Kolové podvozky a všesměrová kola. 8. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. 9. Pásové, plazivé a plavající mobilní robotické systémy. Metodika aplikace a provozu mobilních servisních robotických systémů. 10.Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti). 11.Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. 12.Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. 13.Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. 14.Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí. 15.Netradiční aplikace servisních robotických systémů a vize do budoucna. 16.Netradiční aplikace servisních robotických systémů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Classification of service robotic systems. 2. Factors major proposal maintenance robotic systems. 3. Traffic – manipulation task, characters, characteristics and parameters. The mobile robotic systems with fast intended movement programme. 4. Mobile robotic systems with lively cause - programmable movement. 5. Biomechanics principles solving subsystem of mobility service robots. 6. Wheel chassis and omnidirectional wheels – description, application etc. 7. Belt, crawling and swimming mobile robotic systems - philosophy application and running. 8. Operating characteristic of service robotic systems - interpretation and description, characteristics, solving etc . 9. Service robotic systems for building area. 10. Service robotic systems for health service. 11. Service robotic systems for agriculture and woodcraft. 12. Service robotic systems for unnatural area and hazardous environment. 13. Service robotic systems for area home and public environment. 14. Nontraditional application of service robotic systems. Contens practice 1. The first thematic task: Processing recherche for given to area robots. 2. Work on thematic task. 3. Work on thematic task. 4. Setting concrete task – semestral work. 5. Work on engaged task. 6. Work on engaged task. 7. Work on engaged task. 8. Work on engaged task. 9. Screening control engaged task. 10. Work on engaged task – tuition. 11. Work on engaged task – tuition. 12. Work on engaged task – tuition. 13. Work on engaged task – tuition. 14. Plea semestral work. Credit.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.