354-0508/03 – Servisní roboty a systémy (SRS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Garant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky navrhování a nasazování servisních robotů, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních servisních robotů, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti servisních robotických systémů z hlediska konstrukce, teorie, výpočtů uzlů a prvků. Dále se seznámí s klasifikací a rozdělením podle různých hledisek, vývojovými trendy, s požadavky, metodikou navrhování a aplikací různých druhů mobilních servisních robotických systémů jako jsou např. kráčející, kolové, pásové, plazivé apod. Dále se seznámí s příklady konstrukcí jednotlivých typů lokomočních ústrojí. Optimalizace servisního robotu pro vytypované servisní úlohy. Seznam otázek 1. Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. 2. Kinematické struktury servisních robotických systémů. Klasifikace druhu podvozků. 3. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 4. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. 5. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků. 6. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. Kráčející mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 7. Kolové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. Návrh pohonů kol u lokomočního ústrojí. 8. Mobilní robotické systémy se všesměrovými koly. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. Návrh pohonů kol u lokomočního ústrojí. 9. Hybridní mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 10. Pásové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 11. Plazivé mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 12. Plavající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 13. Létající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 14. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Požadavky na konstrukci. 15. Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti). Požadavky na konstrukci. 16. Aplikace servisních robotů v zemědělství. Požadavky na konstrukci. 17. Aplikace servisních robotů v bezpečnostních složkách. Požadavky na konstrukci. 18. Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. 19. Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. 20. Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí.

Povinná literatura:

KÁRNÍK, L. - KNOFLÍČEK, R. - MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5. KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6. Automa, časopis JMO, časopis Internet: http://www.androidworld.com/prod01.htm

Doporučená literatura:

KÁRNÍK, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. SBN 80-7078-739-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznam otázek ke zkoušce 1. Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. 2. Kinematické struktury servisních robotických systémů, klasifikace druhu podvozků. 3. Lokomoční robotické systémy. 4. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 5. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. Základní rozdělení jednotlivých druhů podvozků. 6. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků. 7. Kolové podvozky a všesměrová kola. 8. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. 9. Pásové, plazivé a plavající mobilní robotické systémy. Metodika aplikace a provozu mobilních servisních robotických systémů. 10.Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti). 11.Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. 12.Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. 13.Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. 14.Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí. 15.Netradiční aplikace servisních robotických systémů a vize do budoucna. 16.Netradiční aplikace servisních robotických systémů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Klasifikace servisních robotických systémů. 2. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. 3. Dopravně – manipulační úlohy, znaky, charakteristiky a parametry. Mobilní robotické systémy s pevně určeným programem pohybu. 4. Mobilní robotické systémy s pružně přeprogramovatelným pohybem. 5. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 6. Kolové podvozky a všesměrová kola – popis, aplikace apod. 7. Pásové, plazivé a plavající mobilní robotické systémy - metodika aplikace a provoz. 8. Provozní charakteristiky servisních robotických systémů - výklad a popis, charakteristiky, řešení apod. 9. Servisní robotické systémy pro oblast stavebnictví. 10. Servisní robotické systémy pro oblast zdravotnictví. 11. Servisní robotické systémy pro zemědělství a lesnictví. 12. Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného a nebezpečného prostředí. 13. Servisní robotické systémy pro oblast a domácího veřejného prostředí. 14. Netradiční aplikace servisních robotických systémů. Náplň cvičení 1. První tematický úkol: Zpracování rešerše pro danou oblast robotů. 2. Práce na tematickém úkolu. 3. Práce na tematickém úkolu. 4. Zadání semestrální práce. Zadání konkrétního úkolu – semestrální práce. 5. Práce na zadaném úkolu. 6. Práce na zadaném úkolu. 7. Práce na zadaném úkolu. 8. Práce na zadaném úkolu. 9. Průběžná kontrola zadaného úkolu. 10. Práce na zadaném úkolu – konzultace. 11. Práce na zadaném úkolu – konzultace. 12. Práce na zadaném úkolu – konzultace. 13. Práce na zadaném úkolu – konzultace. 14. Obhajoba semestrální práce. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní