354-0509/01 – Řídicí systémy servisních robotů (ŘSSR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
SPA075 Ing. Petr Špaček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost návrhu řídicího systému pro servisní robot, jeho realizace a oživení, analyzovat a řídit spolehlivost,

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování, nasazování a oživováním řídicích systémů vhodných pro řízení servisních robotů. V předmětu se posluchači seznámí jednak s prostředky vlastních řídicích systémů včetně senzorického subsystému vhodného pro oblast servisních robotů. Důraz je kladen především na základní a v české republice rozšířené typy řídicích systémů a mikrokontrolérů, jejich popis, programování a styk s binárním a analogovým senzorickým subsystémem. Studenti budou také seznámeni se současnými vývojovými nástroji pro tuto oblast, s víceprocesorovou architekturou řídicího systému a problematikou spolehlivosti.

Povinná literatura:

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3. [2] NOVÁK, P. Mikropočitačové řídicí systémy. (skriptum) VŠB-TU Ostrava, 112 s., 2002, ISBN 80-248-0219-8 [3] Automa, časopis [4] Automatizace, časopis

Doporučená literatura:

viz zadání konkrétního projektu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Výuka probíhá za podpory LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášky a cvičení 1. Úvod do problematiky, specifika řídicích systémů vhodných pro aplikace servisních robotů. Architektura, vlastnosti jednočipových mikropočítačů, jejich systemizace. Architektura 1. část. 2. Architektura mikropočítačů 2. část, registry, přerušovací subsystém, časovače. 3. Seznámení s vývojovým prostředím BASCOM 8051. Seznámení s vývojovým prostředím Keil. 4. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení, napojení na pohybový subsystém. 5. Senzorický subsystém, jeho prostředky. 6. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 7. Implementace WDT obvodu v řídicím systému. 8. Komunikace s inteligentními senzory pro kognitivní mobilní roboty, I2C sběrnice. 9. Programování časovačů. Komunikace v řídicích systémech postavených na mikropočítačích. Používané protokoly. Práce s knihovnami - paralelní běh úloh. 10. Prostředky komunikace s nadřazenou úrovní. Demonstrace na praktickém příkladu. (ADAM4550, WIFI) 11. Programování odezvy na vnější přerušení. 12. Speciální HW a SW prostředky pro oblast implementace umělé inteligence do řízení servisních (mobilních) robotů I. 13. Speciální HW a SW prostředky pro oblast implementace umělé inteligence do řízení servisních (mobilních) robotů II. 14. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – vyhodnocení. 15. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.