354-0509/02 – Řídicí systémy servisních robotů (ŘSSR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
BOB0001 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost návrhu řídicího systému pro servisní robot, jeho realizace a oživení, analyzovat a řídit spolehlivost,

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování, nasazování a oživováním řídicích systémů vhodných pro řízení servisních robotů. V předmětu se posluchači seznámí jednak s prostředky vlastních řídicích systémů včetně senzorického subsystému vhodného pro oblast servisních robotů. Důraz je kladen především na základní a v české republice rozšířené typy řídicích systémů a mikrokontrolérů, jejich popis, programování a styk s binárním a analogovým senzorickým subsystémem. Studenti budou také seznámeni se současnými vývojovými nástroji pro tuto oblast, s víceprocesorovou architekturou řídicího systému a problematikou spolehlivosti.

Povinná literatura:

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3. [2] NOVÁK, P. Mikropočitačové řídicí systémy. (skriptum) VŠB-TU Ostrava, 112 s., 2002, ISBN 80-248-0219-8 [3] Automa, časopis [4] Automatizace, časopis

Doporučená literatura:

viz zadání konkrétního projektu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Výuka probíhá za podpory LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášky a cvičení 1. Úvod do problematiky, specifika řídicích systémů vhodných pro aplikace servisních robotů. Architektura, vlastnosti jednočipových mikropočítačů, jejich systemizace. Architektura 1. část. 2. Architektura mikropočítačů 2. část, registry, přerušovací subsystém, časovače. 3. Seznámení s vývojovým prostředím BASCOM 8051. Seznámení s vývojovým prostředím Keil. 4. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení, napojení na pohybový subsystém. 5. Senzorický subsystém, jeho prostředky. 6. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 7. Implementace WDT obvodu v řídicím systému. 8. Komunikace s inteligentními senzory pro kognitivní mobilní roboty, I2C sběrnice. 9. Programování časovačů. Komunikace v řídicích systémech postavených na mikropočítačích. Používané protokoly. Práce s knihovnami - paralelní běh úloh. 10. Prostředky komunikace s nadřazenou úrovní. Demonstrace na praktickém příkladu. (ADAM4550, WIFI) 11. Programování odezvy na vnější přerušení. 12. Speciální HW a SW prostředky pro oblast implementace umělé inteligence do řízení servisních (mobilních) robotů I. 13. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – vyhodnocení. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.