354-0509/03 – Řídicí systémy servisních robotů (ŘSSR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2031/2032
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
BOB0001 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
OSC0011 Ing. Petr Oščádal, Ph.D.
SPU0035 Ing. Tomáš Spurný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost návrhu řídicího systému pro servisní robot, jeho realizace a oživení, analyzovat a řídit spolehlivost,

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování, nasazování a oživováním řídicích systémů vhodných pro řízení servisních robotů. V předmětu se posluchači seznámí jednak s prostředky vlastních řídicích systémů včetně senzorického subsystému vhodného pro oblast servisních robotů. Důraz je kladen především na základní a v české republice rozšířené typy řídicích systémů a mikrokontrolérů, jejich popis, programování a styk s binárním a analogovým senzorickým subsystémem. Studenti budou také seznámeni se současnými vývojovými nástroji pro tuto oblast, s víceprocesorovou architekturou řídicího systému a problematikou spolehlivosti.

Povinná literatura:

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3. [2] NOVÁK, P. Mikropočitačové řídicí systémy. (skriptum) VŠB-TU Ostrava, 112 s., 2002, ISBN 80-248-0219-8 [3] Automa, časopis [4] Automatizace, časopis

Doporučená literatura:

viz zadání konkrétního projektu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, projekt

E-learning

Výuka probíhá za podpory LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášky a cvičení 1. Úvod do problematiky, specifika řídicích systémů vhodných pro aplikace servisních robotů. Architektura, systemizace. 1. část. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 2. Úvod do problematiky, specifika řídicích systémů vhodných pro aplikace servisních robotů. Architektura, systemizace. 2. část. 3. Senzorický subsystém (vnitřní senzory), jeho prostředky. 4. Senzorický subsystém (vnější senzory), jeho prostředky (sonar, lidar, kamera,..). 5. Akční subsystém, technické prostředky 6. Akční subsystém, technické prostředky 7. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení. 8. Napájecí subsystém, návrh, dimenzování, monitorování stavu. 9. Implementace WDT obvodu v řídicím systému. 10. Komunikace s inteligentními senzory pro mobilní roboty, I2C sběrnice. 11. Speciální HW a SW prostředky pro oblast implementace umělé inteligence do řízení servisních (mobilních) robotů 12. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání, prezentace – vyhodnocení. 13. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2031/2032 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních 80% minimálně

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání závěrečného projektu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní