354-0511/01 – Laboratory practise II (LB II)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
SPA075 Ing. Petr Špaček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Design of program for IR, its debbuging, its modification, praxis on varios types of IR, MR and SR, robot drives

Teaching methods

Experimental work in labs

Summary

Laboratorní cvičení na robotu RTX. Inicializace robotu, uchopování a přemisťování předmětů, pohyb různými rychlostmi. Laboratorní cvičení na robotu RTX. Tvorba vlastní slovní knihovny ve FORTHu, komplikovaný pohyb předmětu přes překážky, komunikace s obsluhou. Obsluha bitových I-O. Reakce na havarijní stavy- ošetření. Laboratorní cvičení na robotu ABB a Mitsubishi. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadávání bodů. Procvičení práce s bitovými I-O, Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání robotu. Návrh, odladění programu pro vykreslování zadaných znaků pisátkem na podložce s využitím lineární a kruhové interpolace. Využití přerušovacích instrukcí k ošetření překročení povoleného tlaku na pisátko.

Compulsory literature:

user manuals of the Mitsubishi and ABB robots

Recommended literature:

user manuals of the Mitsubishi and ABB robots

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Popis robotu OJ10, programovacího jazyka, ukázka práce. 2. Popis robotu RTX a manipulátoru BUR&NOS, výklad jazyka FORTH, spodní úroveň řízení, inicializace, procvičení jednotlivých pohybových instrukcí. 3. Laboratorní cvičení na robotu RTX. Inicializace robotu, uchopování a přemisťování předmětů, pohyb různými rychlostmi. Tvorba vlastních slov. Práce s knihovnou. 4.- 5. Laboratorní cvičení na robotu RTX. Tvorba vlastní slovní knihovny ve FORTHu, komplikovaný pohyb předmětu přes překážky, komunikace s obsluhou. Obsluha bitových I-O, jejich navázání na okolí. 6.- 7. Laboratorní cvičení na scara robotu. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadávání bodů. Procvičení práce s bitovými I- O, Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání robotu. Návrh, odladění programu pro vykreslování zadaných znaků pisátkem na podložce s využitím lineární a kruhové interpolace. 8.- 9. Laboratorní cvičení na robotu OJ10. Tvorba jednoduchých cvičných úloh, včetně polohovadel. Naprogramování a odladění svařovacího pohybu podle dodaného svarku. Naprogramování a odladění svařovacích pohybů hlavice robotu a polohovadla po přímkovém a kruhovém svaru (interpolace). 10.-11. Laboratorní cvičení na robotu BUR&NOS. Programování I-O. Ovládání pásových dopravníků s krokovými motory. Jednoduchá sekvence pracovního cyklu. Dálkové řízení a vizualizace pomocí NetDDE. 12.-13.-14. Práce s školním mobilním robotem R2D2. Pohybový a senzorický subsystém. Komunikace s nadřízeným systémem. Ukázka implementace neuronové sítě v řízení. Zpracování informací senzorického subsystému. 15. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 80  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.