354-0511/02 – Laboratory practise II (LB II)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
KOT19 doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
LIP097 Ing. Jan Lipina, Ph.D.
MAR706 Ing. Jiří Marek
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
TOM507 Ing. Lukáš Tomek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Design of program for IR, its debbuging, its modification, praxis on varios types of IR, MR and SR, robot drives

Teaching methods

Experimental work in labs

Summary

Laboratorní cvičení na robotu RTX. Inicializace robotu, uchopování a přemisťování předmětů, pohyb různými rychlostmi. Laboratorní cvičení na robotu RTX. Tvorba vlastní slovní knihovny ve FORTHu, komplikovaný pohyb předmětu přes překážky, komunikace s obsluhou. Obsluha bitových I-O. Reakce na havarijní stavy- ošetření. Laboratorní cvičení na robotu ABB a Mitsubishi. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadávání bodů. Procvičení práce s bitovými I-O, Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání robotu. Návrh, odladění programu pro vykreslování zadaných znaků pisátkem na podložce s využitím lineární a kruhové interpolace. Využití přerušovacích instrukcí k ošetření překročení povoleného tlaku na pisátko.

Compulsory literature:

user manuals of the Mitsubishi and ABB robots

Recommended literature:

user manuals of the Mitsubishi and ABB robots

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

programs

E-learning

LMS Moodle

Other requirements

Elaboration of the reports from the laboratory training.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Safety in labs 2.-5 Introduction ABB robot, programming, Robotics studio 3.-5. Robot RTX anf Forth language, programming 6. Fischer technics robots kits 7.-10. Mitsubishi robots - introduction and programming. 11.-12. Robot Bur&Nos, programming drives based on stepping motors. 13. Special sensoric subsystems. 14.Evaluation.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.