354-0515/01 – Spolehlivost, diagnostika a jakost (SDJ)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat spolehlivost stávajícího stav výrobního zařízení jeho, možnosti diagnostiky a jeho jakost. Odhadnout budoucí vývoj sledovaného zařízení. Rozdělit a klasifikovat provozní vlivy na na spolehlivost zařízení. Identifikovat způsoby a možnosti vzniku poruchy. Testovat skutečný stav spolehlivosti strojního zařízení. Ilustrovat naměřené hodnoty. Porovnat výsledky měření a diagnostiky zařízení.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy ze spolehlivosti, diagnostiky a jakosti. S významem technické diagnostiky a jejím vlivu na provozní spolehlivost robotizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Seznámí se s teorii technické diagnostiky a využitím diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Používané metody v diagnostice, faktory ovlivňující spolehlivost, modely spolehlivosti výrobků, matematické teorie spolehlivosti apod. Hodnocení jakosti výrobků. Normy ISO 9001 a další, vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Prokazování shody se zvoleným modelem. Zkoušení, přejímky, měření a další praktiky při sledování jakosti.

Povinná literatura:

[1] Burkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2001. 96 s. ISBN 80-7078-838-0. [2] Adamec,J.-Adámek,W.:Kontrolní a diagnostické systémy I. 1. vydání Ostrava, 1996 Ediční středisko VŠB. 96 s. ISBN 80-7078-305-2. [3] ČSN IEC 50 (191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s.

Doporučená literatura:

[1] Normy ISO 9000 a další [2] Internet: www.stránky podle zaměření samostatné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Základní pojmy z oborů spolehlivost, diagnostika, jakost. Cvičení: Úvod , seznámení s požadavky a procvičení základních pojmů. 2. Význam technické diagnostiky a její vliv na provozní spolehlivost automatizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Cvičení: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení a semestrální práce. 3. Teorie technické diagnostiky. Mechanické kmitání. Kepstrální analýza. Zkoušení konstrukce strojů a PR. Cvičení: Provozní tvary kmitů 4. Využití diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Cvičení: Používané metody v diagnostice. Faktory ovlivňující spolehlivost. 5. Model spolehlivosti výrobku. Matematické teorie spolehlivosti. Cvičení: Pravděpodobnostní charakteristika vzniku poruch. 6. Praktické využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů. Cvičení: Příklady využití diagnostiky. 7. Teorie údržby. Charakteristika údržby automatizovaných systémů a zařízení. Cvičení: Aplikace teoretických poznatků v praxi 8. Systémy řízení údržby, charakteristika a popis. Zavádění metod údržby. Cvičení: Aplikace poznatků v praxi 9. Zásady pro provoz automatizovaných systémů, diagnostika jejich technického stavu. Cvičení: Příklady využití diagnostiky ve skutečných podmínkách. 10. Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cvičení: Test znalostí. 11. Hodnocení jakosti výrobku. Jakost výrobků. Cvičení: Hlavní cíle a odpovědnost za jakost. Aspekty jakosti. 12. Vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Normy ISO 9001 a další. Cvičení: Použití mezinárodních norem vztahujících se k jakosti. 13. Soustava procesů v organizaci. Systém jakosti ve vztahu k soustavě procesů. Cvičení: Volba modelu. Prokazování shody se zvoleným modelem. 14. Hodnocení systému jakosti. Cvičení: Úlohy a smysl dokumentace. Test. Zkoušení, přejímky, měření a další informace 15. Podmínky uplatňování systémů jakosti. Cvičení: Obhajoba semestrální práce. Hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.