354-0515/01 – Reliability, Diagnostics and Quality (SDJ)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyzovat spolehlivost stávajícího stav výrobního zařízení jeho, možnosti diagnostiky a jeho jakost. Odhadnout budoucí vývoj sledovaného zařízení. Rozdělit a klasifikovat provozní vlivy na na spolehlivost zařízení. Identifikovat způsoby a možnosti vzniku poruchy. Testovat skutečný stav spolehlivosti strojního zařízení. Ilustrovat naměřené hodnoty. Porovnat výsledky měření a diagnostiky zařízení.

Teaching methods

Summary

V předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy ze spolehlivosti, diagnostiky a jakosti. S významem technické diagnostiky a jejím vlivu na provozní spolehlivost robotizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Seznámí se s teorii technické diagnostiky a využitím diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Používané metody v diagnostice, faktory ovlivňující spolehlivost, modely spolehlivosti výrobků, matematické teorie spolehlivosti apod. Hodnocení jakosti výrobků. Normy ISO 9001 a další, vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Prokazování shody se zvoleným modelem. Zkoušení, přejímky, měření a další praktiky při sledování jakosti.

Compulsory literature:

[1] Burkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2001. 96 s. ISBN 80-7078-838-0. [2] Adamec,J.-Adámek,W.:Kontrolní a diagnostické systémy I. 1. vydání Ostrava, 1996 Ediční středisko VŠB. 96 s. ISBN 80-7078-305-2. [3] ČSN IEC 50 (191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s.

Recommended literature:

[1] Normy ISO 9000 a další [2] Internet: www.stránky podle zaměření samostatné práce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Základní pojmy z oborů spolehlivost, diagnostika, jakost. Cvičení: Úvod , seznámení s požadavky a procvičení základních pojmů. 2. Význam technické diagnostiky a její vliv na provozní spolehlivost automatizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Cvičení: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení a semestrální práce. 3. Teorie technické diagnostiky. Mechanické kmitání. Kepstrální analýza. Zkoušení konstrukce strojů a PR. Cvičení: Provozní tvary kmitů 4. Využití diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Cvičení: Používané metody v diagnostice. Faktory ovlivňující spolehlivost. 5. Model spolehlivosti výrobku. Matematické teorie spolehlivosti. Cvičení: Pravděpodobnostní charakteristika vzniku poruch. 6. Praktické využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů. Cvičení: Příklady využití diagnostiky. 7. Teorie údržby. Charakteristika údržby automatizovaných systémů a zařízení. Cvičení: Aplikace teoretických poznatků v praxi 8. Systémy řízení údržby, charakteristika a popis. Zavádění metod údržby. Cvičení: Aplikace poznatků v praxi 9. Zásady pro provoz automatizovaných systémů, diagnostika jejich technického stavu. Cvičení: Příklady využití diagnostiky ve skutečných podmínkách. 10. Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cvičení: Test znalostí. 11. Hodnocení jakosti výrobku. Jakost výrobků. Cvičení: Hlavní cíle a odpovědnost za jakost. Aspekty jakosti. 12. Vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Normy ISO 9001 a další. Cvičení: Použití mezinárodních norem vztahujících se k jakosti. 13. Soustava procesů v organizaci. Systém jakosti ve vztahu k soustavě procesů. Cvičení: Volba modelu. Prokazování shody se zvoleným modelem. 14. Hodnocení systému jakosti. Cvičení: Úlohy a smysl dokumentace. Test. Zkoušení, přejímky, měření a další informace 15. Podmínky uplatňování systémů jakosti. Cvičení: Obhajoba semestrální práce. Hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 50  0 3
        Written exam Written test 35  0 3
        Other task type Other task type 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.