354-0519/02 – CAD IV (CADIV)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE173 Ing. Petr Greguš
HAN427 Ing. David Hanzlík
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
STU160 Ing. Marek Studénka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti progresivních návrhových a konstrukčních postupů s podporou počítače. V první části je to využití technologie Behavioral Modeling, tj. vytváření součástí a sestav za podmínek, kdy jsou předem zadány požadované výsledné vlastnosti součásti nebo sestavy (např. poloha těžiště, povrch, objem, pracovní prostor apod.) a systém Pro/Engineer se aktivně podílí na dimenzování rozměrů vytvářených součástí a sestav buď pasivně, formou citlivostních studií a studií proveditelnosti, nebo aktivně nastaví optimální rozměry a tvar na základě optimalizační studie. V druhé části předmětu získají posluchači znalosti v oblasti tvarové a rozměrové optimalizace součástí a sestav z hlediska zátěžných sil (reakcí) a strukturální analýzy (napětí, deformace). V poslední části získají posluchači základní znalosti prostředků počítačové podpory v oblasti současného paralelního konstruování (Concurrent Engineering) více jednotlivců a týmů, jedná se o nástroje systému Pro/Engineer - Skeleton a Layout.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se specializovanými moduly systému Pro/Engineer. Je to nová metodika konstruování založená na cílovém chování vytvářeného mechanismu (Behavioral Modeler), nástroje pro tvarovou a rozměrovou optimalizaci mechanismů a dále speciální nástroje související s metodami týmové práce (concurrent engineering, top-down design) „SKELETON“ a „LAYOUT“. Znalosti všech nástrojů a prostředků budou posluchači aplikovat na návrhu konstrukce, analýze a optimalizaci mechanické úchopné hlavice.

Povinná literatura:

1] Konečný, Z. Modelování a analýza konstrukcí robotů I. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2001. 80 stran; ISBN 80-248-0018-7 [2] Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5

Doporučená literatura:

výuková videa jen v angličtině: http://www.youtube.com/watch?v=soR4IKuTn44 http://www.youtube.com/watch?v=jyl4gZLbARY

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola během zpracování samostatného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zvládnutí předmětů CAD I, CAD II a CAD III.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Zadání projektu. 2. Modul „Behavioral Modeler“ 3. Studie proveditelnosti a opimalizační studie 4. Tvarová a rozměrová optimalizace v prostředí Behavioral Modeler 5. Tvarová a rozměrová optimalizace v prostředí Pro/Mechanica Structur 6. Optimalizace úchopné hlavice I 7. Optimalizace úchopné hlavice II 8. Seznámení s možnostmi některých nastavení systému Pro/ENGINNER 9. Využití nástrojů FAMILY TABLE a RELATION, pro vytváření rozměrových řad součástí a uzlů 10. Použití Skeletonu pro návrh nového mechanismu. 11. Praktická ukázka návrhu nového mechanismu. 12. Aplikace relací v navrženém mechanismu 13. LAYOUT a jeho využití. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.