354-0520/02 – Biorobotics (BIOR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
GRU0037 Ing. Stefan Grushko, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems design and setting bio - robotic arrangement, be able to determine requirements for application in non engineering areas, can design needed subsystems of mobile robots, synthesis of mobile robot, determine criteria for practical application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Studenti se v tomto předmětu seznámí s problematikou navrhování různých druhů biorobotických zařízení jako jsou např. kráčející roboty, roboty s plazivým pohybem apod. Dále se seznámí s poznatky robotiky aplikovanými do oblasti zdravotnictví. Jedná se zejména o příklady biorobotiky zaměřenými do oblasti navrhování inteligentních protéz horní nebo dolní končetiny. Optimalizace mobilního robotu pro vytypované servisní úlohy. Seznam otázek 1. Klasifikace biorobotiky - členění. 2. Základní pojmy z biorobotiky, vznik a historický vývoj. 3. Členění a metodika bioniky. Modelování v bionice. 4. Biologie člověka, kostra člověka. 5. Struktura lidské kosti, spojení kostí. 6. Rozdělení kloubů, základní druhy pohybu. 7. Rozdělení a struktura svalu. 8. Definování základních pojmů biomechanismu jako je biokinematická dvojice apod. 9. Stanovení počtu stupňů volnosti horní končetiny člověka a její kinematický model. 10. Stanovení počtu stupňů volnosti ruky člověka a její kinematický model. 11. Stanovení počtu stupňů volnosti dolní končetiny člověka a její kinematický model. 12. Biomechanické (antropomorfní) efektory - historický vývoj, popsat alespoň dva typy. 13. Umělé svaly - definice, rozdělení a možnosti aplikací. 14. Bioprotézy horní končetiny člověka - základní charakteristika, typy použitých pohonů, současný stav této problematiky. 15. Bioprotézy dolní končetiny člověka - základní charakteristika, typy použitých pohonů, současný stav této problematiky. 16. Skákající a kráčející mechanismy. Rozdělení, klasifikace, výhody a nevýhody. 17. Definice a aplikace biomechanických robotů s plazivým pohybem. 18. Definice a aplikace biomechanických manipulátorů, ohybné ramena - definice, rozdělení a možnosti aplikací. 19. Aplikace biorobotických zařízení v oblasti zdravotnictví, požadavky na konstrukci. 20. Aplikace obslužných biorobotických zařízení, požadavky na konstrukci.

Compulsory literature:

MENZEL, P. - D’ALUISIO, F. Robo sapiens: evolution of a new species: USA, New York, 2000. 239 p. ISBN 0-262-13382-2.

Recommended literature:

Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

There are no other requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Classification biorobotics, description of subsystems. Introduction to the bionics, basic concepts. 2. Division and methodology bionics, modelling in bionics, basic knowledge from biology human being. 3. Universal theory about bones and muscles, universal muscular mechanics. Compensation organic limbs biomechanism. 4. Kinematic model of lower limbs human being, walking mechanism. 5. Kinematic model of upper limbs human being, joint shoulders. Kinematic model of skeleton human being, android robots. 6. Comparison kinematics industrial robots with kinematic model limbs of human being. 7. Problems of dynamic inches, anthropomorphic gripper. Elastic line shoulders, characteristic, construction, practical application. 8. Artificial limb upper and lower limbs human being. 9. Artificial muscles, definition, construction etc. Practical using biomechanics robots and bio - mechanisms. Contens practice 1. The first thematic task: Processing recherche for given to area robots. 2. Work on thematic task. 3. Setting concrete task – semestr 4. Work on engaged task. 5. Work on engaged task. 6. Screening control engaged task. 7. Work on engaged task – tuition. 8. Work on engaged task – tuition. 9. Plea semestral work. Credit.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51 3
        Projekt Project 100  51
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2013/2014 Summer