354-0522/01 – Výroba, provoz a zkoušení PR (VPZPR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnotit stav výrobního systému s průmyslovými roboty, jeho spolehlivost a možnosti diagnostiky jeho jednotlivých komponent. Posoudit stav a předikovat jeho vývoj. Stanovit hranice použitelnosti jednotlivých zařízení. Doporučit postupy údržby a nápravných opatření na provozovaných zařízeních a robotech.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s výrobou komponent robotů a z jejich montáží. Na praktických modelech bude prováděna demontáž a montáž jednotlivých uzlů a některých celků PR. Zásady uvádění PR do provozů, jejich poloprovozní vyzkoušení, uvádění do provozů a vlastní provoz. Některé postupy zkoušení PR u výrobce a v provozu. Prohloubí se znalosti o spolehlivosti a budou studovány progresivní metody údržby, jako je preventivní údržba, údržba podle skutečného stavu a další, např. údržba orientovaná na provozní spolehlivost (RCM), totální produktivní údržba (TPM), založena na monitorování skutečného technického stavu (CM) a řešení údržby vycházející z modelu automatizovaného systému řízení údržby (CMMS).

Povinná literatura:

[1] BURKOVIČ, Jan :. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3. [2] SMRČEK, Juraj :.Prevádska a údržba automatizovaných zariadení. 1. vydání. Košice, Elfa s.r.o.1996. 50 s. ISBN 80-88786-25-8. [3] BECKMANN, G. Optimálné metody údržby, 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1990, 224 s.ISBN 9-80-05-00657-8 [

Doporučená literatura:

[1]BIGOŠ,P. & PIDÁNY,J. Prevádzková spoľahlivosť. 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1987, 280 s. [2] Janoušek,I.&Kozák,J.&Taraba,O.: Technická diagnostika. 1. vyd. Praha: SNTL Praha, 1988. s. [3]ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Základní pojmy. Obsah předmětu. Cvičení: Úvod , seznámení s požadavky a procvičení základních pojmů. 2. Problematika výroby průmyslových robotů a komponent potřebných pro robotizaci. Cvičení: Rozbor problematiky a zadání semestrální práce. 3. Provozní charakteristiky robotizovaných systémů Cvičení: Rozbor a klasifikace základních charakteristik PR. 4. Laboratorní zkoušky průmyslových robotů. Vyzkoušení u výrobce. Cvičení: Metodika zkoušení, závislost životnosti na provozních zkouškách. 5. Zásady uvádění PR do provozů. Aplikace teorie technické diagnostiky. Cvičení: Příčiny poruch PR v provozních podmínkách. 6. Pravděpodobnostní rozdělení poruch. Teorie spolehlivosti. Životnost automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Cvičení: Příklady z praxe. 7. Postupy zkoušení PR u výrobce a v provozu. Model spolehlivosti výrobku. Cvičení: Kontrolní test č.1. Rozbor testu. 8. Progresivní metody údržby, jako je preventivní údržba, údržba podle skutečného stavu a další. Využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů. Cvičení: Příklady z praktického použití. 9. Určování technického stavu strojů a robotů. Závislost životnosti na provozních faktorech.Řízení údržby. Cvičení: Kontrolní test č. 2. 10. Závěrečná přednáška, předpokládaný rozvoj výroby, provozu a výroby PR. Cvičení: Obhajoba semestrální práce. Hodnocení znalostí. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.