354-0524/05 – Robotika (RT)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
HUC0018 Ing. Daniel Huczala
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
PAS0067 Ing. Robert Pastor, Ph.D.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základy robototechniky a mechatroniky z hlediska konstrukce, teorie a výpočtů uzlů a prvků robotů a robotizavaných pracovišť. Předmět je určen posluchačům prezenční tak i kombinované formy studia.

Povinná literatura:

[1] KOLÍBAL, Zdeněk a kol.Roboty a robotizované výrobní technologie.I. vydání. Havlíčkův Brod: VUTIUM, 2016, 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5. [2] NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, 116 s. ISBN 978-80-7494-195-5. [3] CRAIG, John J. Introduction to robotics: mechanics and control. Fourth edition. NY NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0133489798. [4] lms.vs.cz: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=63980

Doporučená literatura:

[1] PALKO, A a SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty: Navrhovanie-konštrukcia-Riešenia. 1.vyd Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatury TU v Košiciach, 2004. ISBN 80-8073-218-3. [2] Podklady pro výuku: http://robot2.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Týmová práce, postupné řešení dílčích aktivit, závěrečná prezentace projektu - diskuse, stanovení bodů za projekt (max 70 bodů/člena týmu). Závěrečný znalostní test - 30 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracovaný semestrální projekt

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy oboru – zákl. pojmy, historie, předpoklady a podněty, vývojové trendy, klasifikace. 2. Koncepce a struktury – subsystémy, zákl. ústrojí, kinematické struktury, univerzalita a modularita, základní parametry. 3. Akční systém – nosný mechanický subsystém - realizace kinematických struktur, pohybové jednotky polohovací, klasifikace, vlastnosti, principy, konstrukce. 4. Akční systém – výkonný subsystém – struktura subsystému, požadavky, vlastnosti, principy, konstrukce. 5. Mechanika PR – specifika, teorie, výpočty. 6. Pohony – motory, převody, výpočet výkonu motoru pohybových jednotek, optimalizace převodového poměru. 7. Převody valivými šrouby – druhy, principy, konstrukce, výpočty. Kloubové mechanizmy – pantografy. 8. Planetové převody – základy výpočtu, návrh, aplikace v robototechnice. 9. Harmonické a cyklo převody - principy, konstrukce, výpočty, návrh. 10. Vedení a uložení pohybových jednotek – druhy, konstrukce, výpočty, aplikace. 11. Vyvažovací systémy – principy, konstrukce, výpočty. 12. Efektory – analýza objektu manipulace, požadavky na efektory, klasifikace, principy, konstrukce. 13. Servisní roboty, typy robotů, příklady aplikací. 14. Periferní zařízení robotizovaných technoilogických pracovišť.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2027/2028 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2026/2027 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2025/2026 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270034) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270009) Průmyslové inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku