354-0551/01 – Visual Basic I (VB I)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost vývojového prostředí, umět vytvořit popsat algoritmus, zevšeobecnit algoritmus, řešit jednoduché algoritmy, umět vytvořit funkci a subrutinu, aplikovat možnosti ladění v průběhu tvorby programu,

Vyučovací metody

Anotace

Cílem tohoto kurzu je seznámit zájemce o programování se základy algoritmizace úloh, se základy programování v jazyce Visual Basic, v současné době ve verzi Visual Basic.NET 2008, s vývojovým prostředím tohoto jazyka (IDE), laděním aplikací. Předmět je svým zaměřením určen začátečníkům. (Pokročilým je určen předmět VB II.) Visual Basic.NET - zkráceně VB.NET - je jedním z řady programovacích jazyků pro Microsoft .NET Framework oficiálně podporovaných společností Microsoft ve vývojovém prostředí Visual Studio .NET. Hlavní předností VB.NET oproti ostatním jazykům je jednoduchost a srozumitelnost, což jej činí jedním z nejvhodnějších jazyků i pro výuku začátečníků. Díky podpoře .NET se z Visual Basicu současně stal plnohodnotný nástroj pro vývoj profesionálních aplikací. Programy ve VB.NET běží jako aplikace kompilované do strojového kódu, a to srovnatelnou rychlostí, jako aplikace v C++.

Povinná literatura:

Visual Basic.NET , Hotová řešení , Grada 2005 Myslíme v jazyku Visual Basic.NET - 1.díl,knihovna programátora,Grada Řešené úlohy z Visual Basic.NET,(disketa) , Kopp - 03/2002 www.builder.cz www.zive.cz – sekce programování-Visual Basic www.vbnet.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Jednoduché programy k procvičovanému tématu. Finální projekt (rozsáhlejší program)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Metody, události. Předvedení tvorby ukázkové aplikace – digitální hodiny, použití časovače. Zároveň demonstrace termínu „Události“ a „Vlastnosti“ na objektu Command, Timer, Label, Form. Letmé seznámení s typy proměnných (podle helpu). Význam a rozdíl deklarací pomocí DIM a STATIC. Procvičení deklarací, deklarace na úrovni modulu a úrovni procedury. Viditelnost proměnné a její „život“. 2 Příkazy cyklů a podmínek. If-Then-Else-End If, Do-While/Until, For- Next, Select –Case. Logické operace AND, OR, operace s bity. Control Text, jeho vlastnosti. víceřádkový... Tvorba sub a funkce Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Návratová hodnota. Upozornit na možnost proměnného počtu parametrů. Procvičit definice podprogramů a funkcí, začlenit cykly a podmínky. Naprogramovat fci faktoriál a pod. 3 Debuger – ladění aplikace . Uživatelsky definovaný typ. Pole Skladba projektu – více modulů – Form, Bas,. ... Procvičit použití debugeru na vhodných příkladech. Breakpointy, a podmíněné BP, krokování programu, výpis obsahu proměnných, jejich modifikace, ... 4 Návrh menu, dynamické menu , jeho tvorba., InputBox, MsgBox, jejich ekvivalenty v .NET Procvičit tvorbu menu, víceúrovňové, potlačení vybraných položek. Plovoucí menu. 5 Controls. Seznámení s dosud neprobranými standardními controls, nahrání dalších – MSComm, MSChart, ... Chyby – Ošetření chyb, konstrukce Try - Catch - End Try Procvičit použití zbylých standardních controls: Option, ComboBox, ... 6 Základní jmenné prostory .NET Procvičení Hledání znaku v řetězci, převod čísla na řetězec a naopak (== směřovat k potřebným znalostem naprogramování kalkulátoru) Zadání projektu – kalkulátor, třídění,…. 7 Práce s více formuláři, řízení formulářů, sdílení proměnných Aplikace s více formuláři. 8 Základními typy programových objektů jazyka VB.NET - moduly, struktury a třídy – úvod do obektového programování Procvičit tvorbu jednoduché třídy 9 Vlastní metody, události ve třídě. Procvičit na příkladu. 10 Práce s řetězci třídy System.String a tříd jmenného prostoru System.Text), původní funkce (které jsou součástí modulu Microsoft.VisualBasic.String) 11 Rezerva, kreslení Rezerva, znovu procvičit problémovou látku, dílčí kontrola zadaného projektu, u bezproblémových požadovat implementaci dalších funkcí/metod (goniometrické, paměti, závorkování,...) 12 Konzultace k problémům zadaného projektu 13 Práce se soubory – čtení/zápis Kalkulátor – dokončení. 14 Spolupráce s dalšími aplikacemi, databáze, Klasifikovaný zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní