354-0551/01 – Visual Basic I (VB I)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of the development Environment, ability to create and describe algorithm, algorithm generalizing, solving of the simple algorithm, ability to create function and subroutine, apply possibility of the debugging during developing of the programme.

Teaching methods

Summary

Visual Basic 1.0 revolutionized Windows development by lowering the barrier to entry and making a broad audience of developers more productive than ever. Building on this rich history, Visual Basic .NET offers task-oriented programmers a human readable syntax, an intuitive user interface, and tools and upgrade wizards that speed the development of Microsoft .NET-connected applications. Visual Basic .NET takes advantage of the ease of development espoused by its exceedingly popular predecessors, while adding new capabilities that enable all manner of programmers, from the beginner to the experienced corporate developer, to build applications for Windows, the Web, and mobile devices.

Compulsory literature:

Murach's Visual Basic 2010 Author: Anne Boehm Publisher: Murach Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step Author: Michael Halvorson Publisher: Microsoft Press

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Jednoduché programy k procvičovanému tématu. Finální projekt (rozsáhlejší program)

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Metody, události. Předvedení tvorby ukázkové aplikace – digitální hodiny, použití časovače. Zároveň demonstrace termínu „Události“ a „Vlastnosti“ na objektu Command, Timer, Label, Form. Letmé seznámení s typy proměnných (podle helpu). Význam a rozdíl deklarací pomocí DIM a STATIC. Procvičení deklarací, deklarace na úrovni modulu a úrovni procedury. Viditelnost proměnné a její „život“. 2 Příkazy cyklů a podmínek. If-Then-Else-End If, Do-While/Until, For- Next, Select –Case. Logické operace AND, OR, operace s bity. Control Text, jeho vlastnosti. víceřádkový... Tvorba sub a funkce Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Návratová hodnota. Upozornit na možnost proměnného počtu parametrů. Procvičit definice podprogramů a funkcí, začlenit cykly a podmínky. Naprogramovat fci faktoriál a pod. 3 Debuger – ladění aplikace . Uživatelsky definovaný typ. Pole Skladba projektu – více modulů – Form, Bas,. ... Procvičit použití debugeru na vhodných příkladech. Breakpointy, a podmíněné BP, krokování programu, výpis obsahu proměnných, jejich modifikace, ... 4 Návrh menu, dynamické menu , jeho tvorba., InputBox, MsgBox, jejich ekvivalenty v .NET Procvičit tvorbu menu, víceúrovňové, potlačení vybraných položek. Plovoucí menu. 5 Controls. Seznámení s dosud neprobranými standardními controls, nahrání dalších – MSComm, MSChart, ... Chyby – Ošetření chyb, konstrukce Try - Catch - End Try Procvičit použití zbylých standardních controls: Option, ComboBox, ... 6 Základní jmenné prostory .NET Procvičení Hledání znaku v řetězci, převod čísla na řetězec a naopak (== směřovat k potřebným znalostem naprogramování kalkulátoru) Zadání projektu – kalkulátor, třídění,…. 7 Práce s více formuláři, řízení formulářů, sdílení proměnných Aplikace s více formuláři. 8 Základními typy programových objektů jazyka VB.NET - moduly, struktury a třídy – úvod do obektového programování Procvičit tvorbu jednoduché třídy 9 Vlastní metody, události ve třídě. Procvičit na příkladu. 10 Práce s řetězci třídy System.String a tříd jmenného prostoru System.Text), původní funkce (které jsou součástí modulu Microsoft.VisualBasic.String) 11 Rezerva, kreslení Rezerva, znovu procvičit problémovou látku, dílčí kontrola zadaného projektu, u bezproblémových požadovat implementaci dalších funkcí/metod (goniometrické, paměti, závorkování,...) 12 Konzultace k problémům zadaného projektu 13 Práce se soubory – čtení/zápis Kalkulátor – dokončení. 14 Spolupráce s dalšími aplikacemi, databáze, Klasifikovaný zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Other task type Other task type 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter