354-0553/01 – Visual Basic II (VB II)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Wide knowledge of the development Environment, ability to create, describe and analyse of the complex algorithm, algorithm generalizing, solving of the more complex algorithm, can use libreries, object access.

Teaching methods

Summary

Visual Basic 1.0 revolutionized Windows development by lowering the barrier to entry and making a broad audience of developers more productive than ever. Building on this rich history, Visual Basic .NET offers task-oriented programmers a human readable syntax, an intuitive user interface, and tools and upgrade wizards that speed the development of Microsoft .NET-connected applications. Visual Basic .NET takes advantage of the ease of development espoused by its exceedingly popular predecessors, while adding new capabilities that enable all manner of programmers, from the beginner to the experienced corporate developer, to build applications for Windows, the Web, and mobile devices.

Compulsory literature:

www.microsoft.com

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Objektové programování Opakování, tvorba vlastních tříd, instancí objektů, vlastností, metod a událostí. 2 Přetěžování funkcí a operátorů Ukázka práce s přetěžováním na konkrétním příkladě (zavedení komplexních čísel) 3 Úvod do vektorové grafiky (GDI+) Základní možnosti knihovny GDI+, kreslení čar, obrazců, transformace, barvy. 4 Vektorová grafika – objektový přístup Tvorba vlastních grafických objektů 5 Úvod do bitmapové grafiky Práce s bitmapovou grafikou, grafické efekty (rozostření, převod do stupňů šedi atd.) 6 Bitmapová grafika – detekce hran, rozpoznávání objektů Příklad na detekci hran, rozpoznání jednotlivých jednoduchých objektů v obraze. 7 Základy komunikace v počítačové síti (TCP/IP) Demonstrace základů síťové komunikace (architektura klient – server) 8 Tvorba klient/server aplikací Tvorba jednoduchého komunikačního programu na bázi klient/server aplikací. 9 Komunikace prostřednictvím sériového portu (RS232) Ukázka komunikace prostřednictvím sériového portu počítače. 10 Komunikace mezi aplikacemi Tvorba dvou vzájemně komunikujících aplikací. 11 Úvod do programování pro MS PocketPC (Windows Mobile) Demonstrace tvorby, nahrání a spouštění aplikací pro PDA se systémem Windows Mobile 12 Tvorba vlastních DLL knihoven ve VB Ukázka tvorby vlastní knihovny funkcí. 13 Úvod do TrueVision3D Tvorba základní scény a jednoduchých 3D objektů. 14 Rezerva, zápočet Kontrola projektů, udělení zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Other task type Other task type 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Industrial Robots and Manipulators K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.