354-0603/01 – Robotizované systémy (RS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
HEC0039 Ing. Dominik Heczko, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit návrh struktury robotizovaného systému a jeho integraci do stávající technologie. Optimalizovat výběr komponent, umět používat návrhové a simulační SW systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s praktickým použitím vhodných typů PRaM, olaborativních robotů a servisních robotů pro návrhy robotizovaných pracovišť a s technickými vlastnostmi pružných výrobních systémů (PVS) a jejich subsystémů, jakož i zásadami volby jednotlivých komponentů PVS a také servisních robotů. Součástí předmětu je seznámení s projekčními a simulačními SW nástroji.

Povinná literatura:

Kolíbal Z. a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie, Novák, P.: Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení, Technická literatura BEN Praha, 2005 Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka Michael Gauthier, Stephane Regnier: Robotic Microassembly, 328 Pages, 2011, ISBN: 978-1-118-06033-9 fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0.

Doporučená literatura:

Knoflíček, R.: Mobilní roboty pro průmyslové využití, Ak. nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování a obhájení zadaného projektu

E-learning

stránka předmětu na lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

účast studenta na cvičeních (a přednáškách důrazně doporučeno)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Popis robotizovaného systému, jednotlivé subsystémy. Rozdělení robotizace dle technologie, Oblasti nasazení z pohledu typických technologií. Typy průmyslových robotů s pohledu vhodnosti robotizace dané technologie, operace I, Space robotika, Typy kolaborativnícj robotů s pohledu vhodnosti robotizace dané technologie, operace, normy Servisní roboty, oblasti Mobilní roboty - oblasti výrobní, služby, bezpečnostní I Mobilní roboty - oblasti výrobní, služby, bezpečnostní II Normy a technické specifikace v této oblasti. Analýza rizik. SW prostředky pro on-line a off-line simulaci a ověření. I SW prostředky pro on-line a off-line simulaci a ověření. II Vyhodnocení, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních min 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.