354-0604/01 – Návrhy energetických a datových rozvodů (NEaDR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuIng. Ján Babjak, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač získá znalosti a dovednosti v oblasti vedení energií a datových/signálových rozvodů v oblastech robotiky - průmyslové, a servisní. Umí používat vhodné návrhové a simulační nástroje, orientuje se v příslušné legislativě.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s principy vedení energií a médií v průmyslové i servisní robotice. Student získá teoretické i praktické znalosti v oblasti navrhování kabelových svazků, pneumatických rozvodů, kotvení těchto celků ke strojům apod. Tyto znalosti si posluchač odzkouší v praxi, kdy součástí cvičení bude jím navržené celky kompletovat.

Povinná literatura:

BERKA, Štěpán.Elektrotechnická schémata a zapojení. 2. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-239-8. BENEŠ, Pavel.Úvod do pneumatiky: učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní. ISBN 80-01-00042-7. Basic principles of pneumatics and electropneumatics, FESTO Didactic, F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, 3rd edition 2017, 211 pages, in color, bound.

Doporučená literatura:

ČSN/EN/ISO normy týkající se příslušné problematiky. Geoffrey Stokesm, Handbook of Electrical Installation Practice, Fourth Edition, 2003, Blackwell Publishing

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Čtyři projekty v průběhu semestru (4x 25b)

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Základní orientace v principech návrhu robotizovaných technologických pracovišť. Povinná účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky distribuce energií ve strojích a zařízeních, bezpečnostní požadavky. 2. Dimenzování energetických rozvodů – výkony, proudy, napětí, Technické prostředky řešení energetických rozvodů. 3. Krimpování (hroty a dutinky), izolace, Kotvení kabelových svazků (DIN lišty, kabelové žlaby aj.), Pájení. 4. Práce na projektu – kabelový svazek. 5. Modelování energetických rozvodů – modul Creo Cabling, schémata a dokumentace. 6. Schémata a dokumentace v pneumatice, modelování penumatických rozvodů – Piping. 7. Technické prostředky řešení energetických rozvodů, Kompletace pneumatického obvodu (redukce, škrcení aj.). 8. Práce na projektu – pneumatický obvod + modul Creo Piping. 9. Realizace rozvodů signálů a datových sběrnic, ProfiNET. 10. Práce na projektu – průmyslové sběrnice. 11. Energetické zdroje pro mobilní robotiku – baterie, nabíjení, BMS. 12. Energetické zdroje pro mobilní robotiku – práce na projektu. 13. Individuální konzultace. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních 80% minimálně

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.