354-0607/01 – Techniky podpory inovací (TPI)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretace podstaty a principů postupů pro navrhování nových nebo inovovaných technických systémů. Hodnotová analýza technického systému/procesu. Postupy a techniky pro identifikaci inovačních zadání pro technické systémy a procesy. Nalezení a překonávání rozporů při navrhování a zdokonalování technických systémů a procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémovým přístupem ke konstruování strojů a zařízení v obecném pojetí i se specifiky pro oblast robototechniky a mechatroniky. Prezentovaný soubor poznatků je racionálním základem pro výuku i praktickou činnost tvůrčích techniků, zejména konstruktérů s důrazem na řešení technických problémů obecně.

Povinná literatura:

[1] Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0. [2] Devojno I. Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, IndusTRIZ, Brno, 1999. [3] ALTŠULLER, G. S. (1998). Co na to vynálezce. Brno: IndusTRIZ (překlad z ruštiny B. Bušov).

Doporučená literatura:

[1] GADD, K. TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. Wiley, 2011. 504 p. ISBN: 978-0-470-74188-7. [2] EDER, E. W., HOSNEDL, S. Design Engineering (A Maual for Enhanced Creativity). 1. vyd. London: CRC Press, 2007. 587 s. ISBN 1-4200-4765-5. [3] Goldfire Innovator 4.0, User Guide, Invention Machine Corporation, Boston, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Project.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Nauka o konstruování, možné přístupy, současný stav, požadavky praxe. Model konstrukčního procesu, postupy a metody. Algoritmy versus intuice. 2. Životní cyklus výrobku. Tendence rozvíjení techniky. Směry inovací. 3. Komponentní model technického systému/procesu a SW podpora. 4. Strukturální a funkční model technického systému/procesu a SW podpora. 5. Zdokonalování technického systému procedurami omezování počtu prvků a rozvíjení doplňkových funkcí. SW nástroje. 6. Technické rozpory ve vynálezeckých úlohách a jejich popis. Typové invenční úlohy a jejich sestavení. 7. Metodika pro překonávání technických rozporů a SW podpora. 8. Metodika pro překonávání technických rozporů a SW podpora. 9. Fyzikální rozpory ve vynálezeckých úlohách a jejich popis. Typové invenční úlohy a jejich sestavení. 10. Metodika pro překonávání fyzikálních rozporů a SW podpora. 11. Metodika pro překonávání fyzikálních rozporů a SW podpora. 12. Příčinně následkové řetězce. 13. Příklady použití metodiky TRIZ. 14. Příklady použití metodiky TRIZ. Cvičení: 1. Analýza zadání projektu/DP a doplnění požadavkového listu. 2. - 4. Strukturální a funkční model řešeného technického systému/procesu 5. Zdokonalování technického systému procedurami omezování počtu prvků a rozvíjení doplňkových funkcí. 6. Zpracování dosavadních výstupů do šablony závěrečného protokolu. 7. – 9. Identifikace a překonávání technických rozporů – náměty na zdokonalení. 10. – 12. Identifikace a překonávání fyzikálních rozporů – náměty na zdokonalení. 13. – 14. Dokončení projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť RSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky RSK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika RSS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.