354-0611/01 – Technologičnost konstrukce a aditivní technologie (TKaAT)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEM0008 Ing. Jan Bém
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek
SUD0014 Ing. Jiří Suder, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou technologičnosti konstrukce a možnosti využití technologie 3D tisku při výrobě. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci dílů z pohledu materiálů, výroby a nákladů spojených s výrobou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Při návrhu konstrukčních zařízení je potřeba brát v úvahu nejen funkci požadovaného zařízení, ale také vyrobitelnost jednotlivých dílů, přesnost výroby, materiály, z nichž budou vyrobeny, náklady spojené s jejich výrobou a mnoho dalších parametrů. Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou technologičnosti konstrukce a možnosti využití technologie 3D tisku při výrobě. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci dílů z pohledu materiálů, výroby a nákladů spojených s výrobou.

Povinná literatura:

[1] KOLÍBAL, Zdeněk. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3765-4. [2] HLAVATÝ, Ivo a Jiří HRUBÝ. Technologičnost konstrukcí: [učební text] [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2772-8. [3] BOCK, Thomas a Thomas LINNER. Robotic industrialization: automation and robotic technologies for customized component, module, and building prefabrication. New York: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107076396.

Doporučená literatura:

[1] MÁDL, Jan, Antonín ZELENKA a Martin VRABEC. Technologičnost konstrukce: obrábění a montáže. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03288-4. [2] BEDNÁŘ, Bohumír. Technologičnost konstrukce I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03268-x.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Výsledkem je semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do problematiky 2. Tvar výrobku a jeho vyrobitelnost – část 1 3. Tvar výrobku a jeho vyrobitelnost – část 2 4. Rozměrová přesnost 5. Volba materiálu – část 1 6. Volba materiálu – část 2 7. Volba polotovaru 8. Struktura povrchu, drsnosti obrobených ploch 9. Cena výroby, strojních zařízení a přípravků – část 1 10. Cena výroby, strojních zařízení a přípravků – část 2 11. Časová náročnost výroby – část 1 12. Časová náročnost výroby – část 2 13. Možnosti využití technologie 3D tisku – část 1 14. Možnosti využití technologie 3D tisku – část 2 Osnova cvičení: 1. Postup návrhu součásti vyráběného metodami třískového obrábění z pohledu technologičnosti konstrukce. 2. Postup návrhu svařence z pohledu technologičnosti konstrukce. 3. Postup návrhu součásti vyráběné technologií 3D tisku z pohledu technologičnosti konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Minimální požadovaná účast na cvičeních 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.