354-0612/01 – Aplikace servisních robotů (ASR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEC0039 Ing. Dominik Heczko, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MOS0047 Ing. Ondřej Moša
PAS0067 Ing. Robert Pastor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Stávající aplikační oblasti servisních robotů. Orientace v platné legislativě. Znalost struktur a používaných technických prostředků servisních robotů pro stávající aplikační oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s aktuálními trendy a oblastmi aplikací servisních robotů, jejich stavbou a používanými technickými prostředky v této oblasti.

Povinná literatura:

[1] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2. [2] Smrček, J.,Hajduk, M.,Bobovský, Z., Janoš, R.: Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013, 203 s. ISBN 978-80-553-1523-2. [3] KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. 1. vydání. Opava: Márfy Slezsko, 2000. 212 s. ISBN 80-902746-2-5. [4] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922.

Doporučená literatura:

[1] Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta, 2002, ISBN 80-88922-55-0. [2] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Dva testy a vypracování rešerše.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Základní pojmy a stav legislativy v oblasti servisní robotiky. 2) Platné normy pro mobilní roboty. 3) Servisní roboty (SR) pro mezioperační dopravu a logistiku - příklady aplikací. 4) Servisní roboty (SR) pro mezioperační dopravu a logistiku - příklady aplikací. 5) SR pro mezioperační dopravu a logistiku - SW prostředky pro správu flotily. 6) SR pro složky integrovaného záchranného systému (IZS). 7) SR pro vojenské/policejní aplikace. 8) SR pro průzkum a monitoring. 9) SR pro zemědělství. 10) SR pro aplikace v domácnosti. 11) SR/roboty v lékařství. 12) Další aplikační oblasti robotů. 13) Modularita v servisní robotice. 14) Aplikace AI. Internet věcí. Cvičení: 1) Zadání rešerše a požadavků na ni. Práce se zdroji. Cíle. 2-6) Práce na rešerši. Konzultace. 7) Test 1. Konzultace. 8-12) Práce na rešerši. Konzultace. 13) Test 2. Příprava prezentace výstupů rešerše. 14) Prezentace hlavních výstupů rešerší. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.