354-0613/01 – Efektory 1 (Efk1)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek
SUD0014 Ing. Jiří Suder, Ph.D.
ZEM0097 Ing. Zdeněk Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy efektorů, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent tohoto předmětu získá povědomí nejen o efektorech, ale bude také schopen vybrat efektor dle postupů k tomu určených.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Efektory se nejčastěji vyskytují jako koncové prvky průmyslových robotů. Můžeme se s nimi setkat ale i u robotů servisních. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy efektorů, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Bude také probírána problematika výběru z dostupných efektorů na základě podkladů výrobců efektorů. Absolvent tohoto předmětu získá povědomí nejen o efektorech, ale bude také schopen vybrat efektor dle postupů k tomu určených.

Povinná literatura:

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0. [2] NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-195-5. [3] CARBONE, Giuseppe. Grasping in robotics. New York: Springer, [2013]. Mechanisms and machine science, v. 10. Internet: https://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htm

Doporučená literatura:

[1] PALKO, Anton a Juraj SMRČEK. Robotika: koncové efektory pre priemyselné a servisné roboty: navrhovanie - konštrukcia - riešenie. Košice: [Technická univerzita], 2004. ISBN 80-8073-218-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Výsledkem je semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
354-0306 PRaM Průmyslové roboty a manipulátory Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do problematiky efektorů, jejich rozdělení, vlastnosti, příklady aplikací 2. Úchopné efektory – úvod do problematiky 3. Úchopné efektory – aplikace úchopných efektorů 4. Technologické efektory – úvod do problematiky 5. Technologické efektory – aplikace technologických efektorů 6. Výměnné systémy efektorů 7. Analýza objektu manipulace 8. Čelisťové efektory – úvod do problematiky 9. Čelisťové efektory – konstrukce čelisťových efektorů 10. Podtlakové efektory – úvod do problematiky 11. Podtlakové efektory – konstrukce podtlakových efektorů 12. Magnetické efektory 13. Postupy výběru dostupných efektorů – část 1 14. Postupy výběru dostupných efektorů – část 2 Osnova cvičení: 1. Analýza dostupných technologických efektorů a požadavky kladené na průmyslové roboty 2. Analýza dostupných uchopovacích efektorů a požadavky kladené na průmyslové roboty 3. Analýzy vybraných objektů manipulace 4. Návrh vhodných efektorů pro vybrané objekty manipulace 5. Návrh systému výměny efektorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Minimální požadovaná účast na cvičeních 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.