354-0614/01 – Projektování robotizovaných pracovišť 1 (PRP1)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzování požadavků zadavatele a jejich transformace do podrobného požadavkového listu. Určení dalších parametrů pro návrh robotizovaného pracoviště - doplnění požadavkového listu pro upřesnění zadání. Dopady automatizace/robotizace na výrobní proces. Posloupnost činností pro přípravu nabídky na dodávku automatizace. Postup návrhu a realizace automatizace/robotizovaného pracoviště. Základní povědomí o související legislativě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními činnostmi a postupy návrhu automatizovaných a robotizovaných pracovišť. Systémová integrace bude probrána od fáze získání a analýzy požadavků na automatizaci zadavatelem, doplnění těchto základních požadavků do podoby podrobného požadavkového listu, přes fázi návrhu koncepce pracoviště, tvorby nabídkového rozpočtu a plánování aktivit a zdrojů. Informativně budou zmíněny i všechny další činnosti vedoucí k předání a zprovoznění pracoviště. Tyto však budou detailně probrány v dalších navazujících předmětech.

Povinná literatura:

[1] BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd. 2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1 [2] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2. [3] Dinwiddie, K. Basic Robotics, Cengage Learning; 1 edition, 2015, 352p., ISBN 978-1133950196. [4] Tolio, T. (ed.) Design of Flexible Production Systems. Methodologies and Tools. Springer, 2009. 300 p. ISBN 978-3-540-85413-5.

Doporučená literatura:

[1] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3. [2] Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Vypracování projektu.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Obecný úvod do předmětu a základní pojmy. Obecný úvod problematiky návrhu robotizovaného pracoviště. Analýza zadání zadavatele. 2) Sestavení základního požadavkového listu a nastavení měřitelných parametrů. Základní požadavky na doplnění informací zadavatelem. Návratnost investic (ROI). 3) Analýza zadané úlohy k automatizaci a souvisejících technologií. Možné zdroje informací a inspirace. 4) Specifikace požadavků na doplnění a konkretizaci zadání po provedené analýze. Sestavení podrobného požadavkového listu. 5) Koncepční řešení RP/JÚS s ohledem na požadavky nabídkového rozpočtu. Míra rozpracování 3D modelů a simulací pro ověření pracovního cyklu. 6) Plánování zdrojů a nastavení termínů projektu. 7) Tvorba nabídkového rozpočtu. 8) Podání nabídky a její náležitosti. 9) Smlouva o dílo a její náležitosti. 10) Realizace zakázky, Předání díla, záruka, servis. 11) Základní charakteristiky robotických aplikací - pick and place operace. 12) Základní charakteristiky robotických aplikací - svařování, lepení, lakování. 13) Základní charakteristiky robotických aplikací - spolupracující roboty. 14) Základní charakteristiky robotických aplikací - další specifické technologie. Cvičení: 1-6) Tvorba simulací robotizovaných pracovišť ve Visual Components. 7) Zadání projektu – Analýza zadání a technických prostředků pro plnění požadovaných funkcí pracoviště, koncepční řešení zadaného pracoviště podpořené simulací a tvorba nabídkového rozpočtu. 8-12) Řešení projektu. 13) Obhajoba projektu. 14) Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.