354-0616/01 – Projektová dokumentace a legislativa (PDaL)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tvorba projektové dokumentace pro robotizované pracoviště a její náležitosti. Příprava podkladů pro prohlášení o shodě CE. Náležitosti dokumentace k pracovišti předávané provozovateli.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s povinnými náležitostmi dokumentace předávané systémovým integrátorem objednateli automatizovaného nebo robotizovaného pracoviště, které vyplývají z platné legislativy. Bude zopakována typická posloupnost činností při návrhu a realizaci robotizovaného pracoviště a s nimi související dokumentace. Studenti se dále seznámí s nástroji pro správu dokumentace.

Povinná literatura:

[1] KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Doporučená literatura:

[1] Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006 [2] GIESECKE, Frederick E. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, ISBN 978-0-13-509049-7. [3] GOETSCH, David L. Technical drawing. 5th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, c2005, xvii, 1121 p. ISBN 14-018-5760-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Kontrolní test a zpracování zadané dokumentace.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Posloupnost činností návrhu a realizace robotizovaného pracoviště (RP) a přehled související legislativy. 2) Náležitosti projektové dokumentace dané legislativou. 3) Prohlášení o shodě CE pro RP a její právní dosah. 4) Podklady pro zpracování CE. 5) Smlouva o dílo (SOD) a vymezení jejích podmínek. 6) Struktura a obsah projektové dokumentace k RP. 7) Dokumentace v průběhu návrhu a realizace RP. 8) Správa a řízení dokumentace - SW nástroje. 9) Dokumentace mechanické konstrukce, soupisy komponent, pokyny k údržbě a návody. 10) Dokumentace k HW - PC, PLC, senzory, bezpečnostní prvky. 11) Dokumentace k SW. 12) Návody k obsluze v souladu s řešením bezpečnosti, Pokyny k údržbě a uživatelskému servisu, Školení. 13) Konzultace k dokumentaci řešené na cvičení. 14) Aktuální trendy v oblasti legislativních změn a přípravě nových norem. Cvičení: 1) Zadání požadavků na zpracování dokumentace k řešenému pracovišti. Požadavky na absolvování předmětu. 2) Podklady pro zpracování dokumentace k pracovišti řešenému v předešlých předmětech. 3) Soupis požadavků na zpracování dokumentace. 4) Příprava podkladů pro zpracování dokumentace. 5) Příprava podkladů pro zpracování dokumentace. 6) Příprava podkladů pro zpracování dokumentace. 7) Zpracování dokumentace RP - Popis pracoviště a pokyny k obsluze. 8) Zpracování dokumentace RP - Mechanická konstrukce a soupisky. 9) Zpracování dokumentace RP – HW. 10) Zpracování dokumentace RP – SW. 11) Zpracování dokumentace RP - Návody, Pokyny k údržbě. 12) Test, Dokončení dokumentace. 13) Kontrola zpracované dokumentace. 14) Opravy, udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.