354-0619/01 – Simulace robotizovaných pracovišť (SRP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vytváření simulací robotizovaných pracovišť pro podporu rozhodovacích procesů návrhů pracovišť. Pokročilý uživatel simulačního systému ABB RobotStudio. Základní znalost prostředí Process Simulate a práce v něm. Aktuální trendy v oblasti simulací robotizovaných pracovišť.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s významem komplexních simulací robotizovaných pracovišť ve fázi jejich návrhu. V rámci předmětu budou ukázány techniky tvorby simulací v prostředí RobotStudia a jejich použití pro návrh pracoviště. Dále budou studenti seznámeni s požadavky na 3D modely pracovišť v CAD systémech pro jejich přenos do simulačních systémů. V závěru semestru budou ukázány simulace pracovišť v prostředí Process Simulate.

Povinná literatura:

[1] Výukové materiály a návody v e-learningovém kurzu.

Doporučená literatura:

[1] Základní návody pro Robotstudio dostupné na: https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/tutorials [2] ABB. Technical reference manual, RAPID Instructions, Functions and Data types. Västerås: ABB AB Robotics Products, 2018. str. 1804. 3HAC050917-001. Revision H. [3] Jan Lipina, Jiří Marek. Ovládání a programování robotů ABB. první. Ostrava : Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2012. str. 82. ISBN 978-80-248-2753-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Kontrolní test a zpracování zadané simulace.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Význam simulací při návrhu robotizovaného pracoviště (RP), Základní pojmy, Simulační nástroje a vstupy pro simulace. 2) Význam simulací při návrhu robotizovaného pracoviště (RP), Základní pojmy, Simulační nástroje a vstupy pro simulace. 3) Simulační nástroje a techniky pro tvorbu komplexních simulací RP – přehled. 4) Simulační nástroje a techniky pro tvorbu komplexních simulací RP – přehled. 5) Postup tvorby simulace RP v RobotStudiu. 6) Postup tvorby simulace RP v RobotStudiu. 7) Získání parametrů ze simulace pro rozhodovací proces návrhu RP. Varianty. Detaily rozpracování simulací. 8) Získání parametrů ze simulace pro rozhodovací proces návrhu RP. Varianty. Detaily rozpracování simulací. 9) Postup tvorby simulace RP v Process Simulate. 10) Postup tvorby simulace RP v Process Simulate. 11) Získání parametrů ze simulace pro rozhodovací proces návrhu RP. Varianty. Detaily rozpracování simulací. 12) Získání parametrů ze simulace pro rozhodovací proces návrhu RP. Varianty. Detaily rozpracování simulací. 13) Trendy v oblasti simulací RP. Využití virtuální a rozšířené reality. IoT. Přechod k digitálním dvojčatům. 14) Trendy v oblasti simulací RP. Využití virtuální a rozšířené reality. IoT. Přechod k digitálním dvojčatům. Cvičení: 1) Zadání projektu - Tvorba simulačního modelu RP. Požadavky na zpracování, cíle. Instalace simulačního programu RobotStudio. 2) Projekt - přenos 3D modelů RP do simulačního prostředí. Základy práce se SW RobotStudio. 3-8) Techniky a postupy pro tvorbu simulací RP. 9) Nástroje pro vyhodnocení výsledků simulací. 10) Export výstupů do dokumentace/prezentace. 11-12) Ukázka práce v simulačním prostředí Process Simulate. 13) Závěrečný test. Podklady pro obhajobu projektu. 14) Obhajoba výstupů zpracované simulace RP. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.