354-0636/01 – Akční subsystémy servisních robotů 2 (ASSR2)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
HEC0039 Ing. Dominik Heczko, Ph.D.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek
PAS0067 Ing. Robert Pastor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o typech akčních nástaveb a způsobu jejich fungování, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich konstrukčního návrhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

S rozvojem servisní robotiky a dalších souvisejících odvětví se rozšiřuje množství oblastí a aplikací, ve kterých jsou tato zařízení používána. Často bývají použity základní platformy umožňující pohyb robotu a vlastní funkci vykonávají akční nástavby. Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o typech akčních nástaveb a způsobu jejich fungování, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich konstrukčního návrhu.

Povinná literatura:

[1] KÁRNÍK, Ladislav. Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích: studijní opora [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2728-5. [2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [3] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922

Doporučená literatura:

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Výsledkem je semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
354-0631 ASSR1 Akční subsystémy servisních robotů 1 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Stavba a demolice: rozložení zařízení z jádrové elektrárně 2. Stavba a demolice: Stavba budov, 3. Stavba a demolice: Roboty pro velkou nebo civilní výstavbu 4. Logistické centra: AGV výrobní prostředí, AGV pro nevýrobní prostředí 5. Logistické centra: Zpracování balíků, vnější logistika 6. Záchranné a bezpečnostní aplikace: Oheň a nehody 7. Záchranné a bezpečnostní aplikace: Sledování 8. Obrana: Odminovací roboty 9. Obrana: Bezposádkové létající roboty, pozemní roboty, podvodní roboty, 10. Civilní a obecni použiti: Podvodní roboty 11. Civilní a obecni použiti: Bezpilotní vzdušní vozidla – mobilní platformy 12. Civilní a obecni použiti: Hotely a restaurace, mobilní navigace – informační roboty, 13. Civilní a obecni použiti: Roboty v marketingu, zábavné roboty 14. Shrnutí vize do budoucna Osnova cvičení: 1. Zadání projektu – rešerše 2. Aplikace metodiky servisního scénáře 3. Stanovení funkční a orgánové struktury 4. Návrh kinematiky mechanismu 5. Vypracovaní hrubé stavební struktury I. 6. Vypracovaní hrubé stavební struktury II. 7. Předběžný výpočet 8. Přenos modelu do simulačního prostředí 9. Oživení a simulace v testovacím prostředí 10. Oživení a simulace v testovacím prostředí 11. Oživení a simulace v testovacím prostředí 12. Návrh mechanické struktury vybraného uzlu 13. Kontrolní výpočty 14. Odevzdání a obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti: Minimální požadovaná účast na cvičeních 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.