354-0638/01 – Provoz a údržba robotizovaných pracovišť (PaÚRP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Činnosti a postupy spojené s provozem a údržbou robotizovaných pracovišť. Řešení provozních stavů pracovišť s roboty ABB.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s činnostmi souvisejících s provozem robotizovaných pracovišť, vedením provozní dokumentace, prověřováním funkčnosti bezpečnostních prvků pracoviště a školením obsluhy pracoviště. Dále budou probírány aspekty údržby, servisu a zdokonalování pracovišť. Vymezení zodpovědností ve vztahu dodavatel a provozovatel pracoviště. Důležitou etapou je rovněž zprovoznění a převzetí pracoviště.

Povinná literatura:

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2. [2] HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Provoz, diagnostika a údržba strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 217 s. ISBN 978-80-248-3028-5.

Doporučená literatura:

[1] HAROUN, A. E. and S. O. DUFFUAA. Maintenance Organization (Handbook of Maintenance Management and Engineering). London: Springer-Verlag London Limited, 2009, ISBN 978-1-84882-471-3. [2] LEGÁT, Václav. Management a inženýrství údržby. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-119-2. [3] BURKOVIČ, Jan. Spolehlivost, diagnostika, jakost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7078-838-0. [4] DUFFUAA, Salih O. Planning and control of maintenance systems. 2. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-37181-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Dva testy.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vymezení problematiky související s provozem a údržbou robotizovaných pracovišť. Povinnosti provozovatele robotizovaného pracoviště (RP) vyplývající z legislativy. 2) Náležitosti a související dokumentace provozovatele RP. 3) Provozní režimy RP a monitoring stavových parametrů. 4) Nástroje pro efektivní provoz a údržby RP. 5) Reportování provozních parametrů RP. 6) Návrhy na optimalizaci RP. 7) Součinnost při zadávání automatizačních zakázek. 8) SOD a její podmínky z pohledu provozu a údržby. 9) Vzdálený monitoring robotů a výrobních strojů. Problematika kybernetické bezpečnosti. 10) Rekonfigurovatelnost RP a požadavky na jeho dílčí komponenty – unifikace. 11) IoT, I4.0 a Digitální dvojčata. 12) Nástroje pro zpracování velkých dat – analýza dat. 13) Rozšířená realita pro provoz a údržbu RP. 14) Pronájmy robotů, Outsourcing služeb, Modularita. Cvičení: 1) Analýza dokumentace k RP a její části podstatné pro provoz a údržbu. 2) Pokyny k údržbě jednotlivých komponent RP. 3) Chybové stavy pracoviště a reakce na ně. 4-5) Kalibrace robotu a definice TCP. 6) Test. 7-12) Detailní rozbor pracovišť v laboratoři z pohledu provozu a údržby. 13) Test. 14) Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.