354-0642/01 – Projektování robotizovaných pracovišť 3 (PRP3)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza automatizované technologie a specifikace okrajových podmínek pro návrh robotizovaného pracoviště. Standardní řešení robotizovaných pracovišť pro vybrané technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Při projektování robotizovaných technologických pracovišť hraje velmi důležitou roli správné pochopení technologií, které máme robotizovat. Je potřeba brát v úvahu mnoho souvislostí. Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou návrhu robotizovaných pracovišť z pohledu používaných technologií. Absolvent předmětu získá představu o problematice návrhu tohoto typu pracovišť v souvislostech, které je potřeba brát v úvahu. Také bude schopen specifikovat a kvantifikovat podmínky, které bude potřeba splnit pro požadované fungování robotizovaného pracoviště.

Povinná literatura:

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2. [2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001: Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s. [3] ROSS, Larry T., Stephen W. FARDO a Michael F. WALACH. Industrial robotics fundamentals: theory and applications. Third edition. Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, [2018]. ISBN 978-1631269417.

Doporučená literatura:

[1] ZELENKA, A., KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995: Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s. [2] DOLANSKÝ, V., MĚKOTA,V., NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola a bodové hodnocení výstupů na cvičení. Zpracování rešerše.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
354-0614 PRP1 Projektování robotizovaných pracovišť 1 Doporučená
354-0630 PRP2 Projektování robotizovaných pracovišť 2 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vliv automatizované technologie na podobu automatizovaného nebo robotizovaného pracoviště. Kategorie a dělení robotizovaných pracovišť. 2) Robotizovaná pracoviště v automobilovém průmyslu. 3) Robotizovaná pracoviště v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. 4) Robotizovaná pracoviště v oblasti zpracování kovů. 5) Robotizovaná pracoviště v oblasti strojírenství. 6) Robotizovaná pracoviště v potravinářství. 7) Robotizovaná pracoviště pro manipulaci. 8) Specifika svařovacích pracovišť a trendy v oblasti robotického svařování. 9) Specifika lakovacích pracovišť a trendy v oblasti robotického lakování. 10) Specifika robotizované montáže a současné trendy. 11) Rozšiřování funkcí a adaptibility robotizovaných pracovišť sofistikovanými senzory kamerovými systémy. 12) Trendy v oblasti navrhování robotizovaných pracovišť. Pokročilé simulace a digitální dvojčata. 13) Kolaborativní robotika – aktuální stav a trendy. 14) Aplikace robotů mimo průmyslovou výrobu. Cvičení: 1) Zadání individuálních rešerší. Cíle a hodnotící kritéria rešerší. Kategorizace robotizovaných pracovišť. 2-10) Práce a konzultace postupu na zadané rešerši 11-14) Prezentace výstupů rešerší. Diskuze aktuálních trendů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.