354-0648/02 – CAD 3 - Stress Analysis (CAD3)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantorIng. Aleš Vysocký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
VYS0016 Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define computational models of machine parts and robot nodes. Analyze computational models. Interpret analysis results. Solve problematic areas of components and nodes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course is a logical continuation of courses in which students become familiar with the creation of computer models. The course CAD III is focused on the possibilities of strength analysis, computer 3D models.

Compulsory literature:

KONEČNÝ, Zdeněk. KRYS, Václav. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava: VŠB –TU Ostrava 2007, multimediální učební text, 198 s. ISBN 978-80-248-1513-8

Recommended literature:

Randy Shih, Introduction to Finite Element Analysis Using Creo Simulate 6.0, SDC Publications, Published August 15, 2019, ISBN 9781630573027 Roger Toogood, Creo Simulate 6.0 Tutorial, SDC Publications, 2019, ISBN 9781630572969

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Continuous check and point evaluation of exercise results. 2x test. The result is a semestral project.

E-learning

The subject is supported by a moodle course.

Other requirements

There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do modulu Pro/MECHANIKY - STRUCTURE, možnosti použití, omezení. Význam pro použití v běžné konstrukční praxi. Princip metody geometrických prvků. 2. Tvorba výpočtového modelu. Použité jednotky. Zadání materiálu z knihovny, definování nového materiálu. Definice okrajových podmínek (typy uložení). 3. Zadání zatížení, typy zatížení. Definice typu analýzy, výběr analýzy. Provedení prvního výpočtu metodou Quik check . Interpretce vypočtených hodnot. 4. Definice výpočtových metod „Single pass“, „Multi pass“. Princip konvergence výsledků. 5. Tvorba regionů úprava sítě geometrických prvků. 6. Idealizace výpočtového modelu. Tvorba skořepinových elementů. Zadání okrajových podmínek, zadání zatížení. Tvorba prvků typu „beam“. Tvorba pružin. 7. Tvorba kloubů, kloub s jedním stupněm volnosti (rotací), kloub se třemi rotacemi. 8. Analýzy svařenců 9. Analýzy šroubových spojů 10. Analýzy chování hřídelů uložených ve valivých ložiskách. 11. Základy optimalizace. Definice optimalizovaného systému. 12.Citlivostní analýzy. Definice a provedení analýz. 13.Definice optimalizační studie. Provedení optimalizace, interpretace výsledků. 14. Definování výpočtových modelů aplikací symetrického uložení.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N0719A270010) Robotics (S02) Mechanical Design of Robotic Systems P English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.