354-0701/01 – Výrobní stroje a zařízení (VSaZ)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu bude student seznámen s významem výrobních strojů ve výrobních systémech s PRaM , jejich tříděním, výrobností, výkonnosti, přesnosti ap. Bude seznámen s postupem provádění výběru výrobního stroje, se základními technickými parametry výrobních strojů a typy strojů ve strojírenských výrobních technologiích. Skladba výrobních systémů s PR a způsoby jejich řízení. Jednoúčelové stroje a nepružné výrobní linky, pružné výrobní linky s PR a princip automatizovaného závodu. Řešení pohonů výrobních strojů, přeměna energie a energetická bilance. Způsoby a zařízení operační manipulace na technologickém pracovišti. Ergonomické požadavky na výrobní stroje, bezpečnost práce a vliv na pracovní a životní prostředí.

Povinná literatura:

[1]Ženíšek,J.-Jenkut,M.:Výrobní stroje a zařízení. 2. upavené vydání. Praha, SNTL 1990. 272 s. ISBN 80-03-00272-9. [2]Vlach,B.a kol.: Technologie obrábění a montáží. 1. vydání Praha, SNTL 1990. 464 s. ISBN 80-03-00143-9. Doplňková literatura [1] Firemní literatura k tvářecím strojům. [2] Firemní literatura k obráběcím strojům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Základní členění strojů, jejich klasifikace a třídění. Charakteristické parametry. Cvičení: Stříhání materiálu. 2. Tvářecí stroje.Technologické charakteristiky. Třídění. Základní technické parametry tvářecích strojů. Cvičení: Stříhání materiálu. 0 až 4 body 3. Volba stroje podle technologie tváření. Mechanické tvářecí stroje. Cvičení: Ohýbání materiálu. 4. Hydraulické tvářecí stroje. Pohony hydraulických lisů, základní části konstrukcí a jejich hlavní části. Cvičení:Ohýbání materiálu. 0 až 4 body 5. Číslicově řízené tvářecí stroje. Konstrukce nástrojů. Cvičení: Objemové tváření. 6. Obráběcí stroje, použití,technologické charakteristiky. Třídění strojů. Způsoby řízení strojů. Cvičení: Objemové tváření. 0 až 4 body 7. Pohony obráběcích strojů, převody a regulace otáček. Cvičení: Plošné tváření 8. Druhy obráběcích nástrojů, konstrukce, opotřebení nástrojů a řešení výměny nástrojů. Cvičení: Plošné tváření 0 až 4 body 9. Výměna obrobků, manipulace s materiálem s využitím PR, polotovary a výrobky. Cvičení: Obrábění. 10. Odstraňování odpadu, třísek a odpadové hospodářství. Zásobování pracovišť potřebnými energiemi. Cvičení:Obrábění. 0 až 4 body 11. Stavebnicové obráběcí stroje. Skladba pracovních jednotek a možnosti nasazení PR. Cvičení: Svařování. 12. Zařízení pro svařování. Vybrané technologie svařování. Bezpečnost a hygiena práce. Cvičení: Svařování. 0 až 4 body 13. Svařovací přípravky a polohovadla. Svařovací roboty Cvičení: Kontrolní test. 0 - 16 bodů 14. Závěrečná přednáška a zodpovězení dotazů k probrané látce. Cvičení: Zhodnocení práce v semestru zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku