354-0701/01 – Production Machines and Equipments (VSaZ)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod. Základní členění strojů, jejich klasifikace a třídění. Charakteristické parametry. Cvičení: Stříhání materiálu. 2. Tvářecí stroje.Technologické charakteristiky. Třídění. Základní technické parametry tvářecích strojů. Cvičení: Stříhání materiálu. 0 až 4 body 3. Volba stroje podle technologie tváření. Mechanické tvářecí stroje. Cvičení: Ohýbání materiálu. 4. Hydraulické tvářecí stroje. Pohony hydraulických lisů, základní části konstrukcí a jejich hlavní části. Cvičení:Ohýbání materiálu. 0 až 4 body 5. Číslicově řízené tvářecí stroje. Konstrukce nástrojů. Cvičení: Objemové tváření. 6. Obráběcí stroje, použití,technologické charakteristiky. Třídění strojů. Způsoby řízení strojů. Cvičení: Objemové tváření. 0 až 4 body 7. Pohony obráběcích strojů, převody a regulace otáček. Cvičení: Plošné tváření 8. Druhy obráběcích nástrojů, konstrukce, opotřebení nástrojů a řešení výměny nástrojů. Cvičení: Plošné tváření 0 až 4 body 9. Výměna obrobků, manipulace s materiálem s využitím PR, polotovary a výrobky. Cvičení: Obrábění. 10. Odstraňování odpadu, třísek a odpadové hospodářství. Zásobování pracovišť potřebnými energiemi. Cvičení:Obrábění. 0 až 4 body 11. Stavebnicové obráběcí stroje. Skladba pracovních jednotek a možnosti nasazení PR. Cvičení: Svařování. 12. Zařízení pro svařování. Vybrané technologie svařování. Bezpečnost a hygiena práce. Cvičení: Svařování. 0 až 4 body 13. Svařovací přípravky a polohovadla. Svařovací roboty Cvičení: Kontrolní test. 0 - 16 bodů 14. Závěrečná přednáška a zodpovězení dotazů k probrané látce. Cvičení: Zhodnocení práce v semestru zápočty

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner