354-0702/01 – Mechanizace a automatizace výrobních zařízení (Meaut)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Význam automatizace a mechanizace. Rozsah, stupně a důvody automatizace. Automatizační prostředky výkonové. Druhy výkonových prostředků.Použití pneumatických, hydraulických a elektrických mechanizmů. Způsoby realizace řízení automatických cyklů ve strojírenské výrobě. Základní otázky automatizace podávání. Druhy podávacích zařízení a jejich aplikace. Mechanizmy pro zachycení a orientaci a zásady jejich navrhování. Zásobníky. Druhy a způsoby jejich řešení. Kontrolní a odměřovací zařízení podávacích mechanizmů. Problematika mezioperační dopravy. Typy dopravníků. Ostatní prostředky mezioperační dopravy. Přídavná zařízení mezioperační dopravy. Automatizace skladování. Paletizace, její výhody a řešení. Automatizace rozměrové kontroly. Příklady řešení kontrolních přístrojů. Mechanizace a automatizace přípravků. Automatizace výrobních linek. symbolické projektování.

Povinná literatura:

Chvála,B.-Nedbal,J.-Dunay,G.: Automatizace. Praha 1985 Chvála,B.: Mechanizace a automatizace obráběcích strojů. Praha

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Význam automatizace a mechanizace. Rozsah, stupně a důvody automatizace. Cvičení: Návštěva laboratoře (Centrum robotiky). 2 Automatizační prostředky výkonové. Druhy výkonových prostředků. Použití pneumatických, hydraulických a elektrických mechanizmů. Cvičení: Sestavování hydraulických obvodů, způsoby propojování a uchycení prvků obvodu. Zadání programu: zpracování rešerše. 3 Způsoby realizace řízení automatických cyklů ve strojírenské výrobě. Cvičení: Pokračování v sestavování hydraulických obvodů. 4 Základní otázky automatizace podávání. Druhy podávacích zařízení a jejich aplikace. Cvičení: Zásady sestavování pneumatických obvodů, příklady použití jednotlivých prvků obvodu, způsoby uchycení a propojení. 5 Mechanizmy pro zachycení a orientaci a zásady jejich navrhování. Cvičení: Návštěva centra robotiky za účelem sestavování pneumatickách obvodů. 6 Zásobníky. Druhy a způsoby jejich řešení. Cvičení: Výpočet šířky žlábkového dopravníku. Test č. 1 - návrh schématu pneumatického obvodu daného zařízení, včetně specifikace prvků. 7 Kontrolní a odměřovací zařízení podávacích mechanizmů. Cvičení: Příklady řešení odměřovacích a kontrolních zařízení. 8 Problematika mezioperační dopravy. Typy dopravníků. Ostatní prostředky mezioperační dopravy. Cvičení: Příklady řešení konkrétních typů dopravníků. 9 Přídavná zařízení mezioperační dopravy. Zdviže, obraceče, řešení křižovatek a rozřaďování dopravních tratí. Cvičení: Výpočet sklonu nepoháněného válečkového dopravníku. 10 Automatizace skladování. Paletizace, její výhody a řešení. Cvičení: Návrh palety pro konkrétní výrobek. 11 Automatizace rozměrové kontroly. Aktívní a pasívní kontrola. Cvičení: Výpočet pohonu řetězových dopravníků. Způsoby řešení řetězových dopravníků. 12 Příklady řešení kontrolních přístrojů. Mechanizmy pro přeměnu signálu. Cvičení: Pokračování ve výpočtu pohonu řetězových dopravníků. 13 Mechanizace a automatizace přípravků. Automatizace výrobních linek. Cvičení: Návštěva centra robotiky a seznámení se s linkou od firmy BOSCH. 14 Symbolické projektování. Automatizace a bezpečnost. Cvičení: Test č. 2 - Způsoby zajištění bezpečnosti na automatizovaných pracovištích - návrh řešení. Odevzdání programu, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku