354-0702/01 – Mechanisation and Automation of Production Equipments (Meaut)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Význam automatizace a mechanizace. Rozsah, stupně a důvody automatizace. Cvičení: Návštěva laboratoře (Centrum robotiky). 2 Automatizační prostředky výkonové. Druhy výkonových prostředků. Použití pneumatických, hydraulických a elektrických mechanizmů. Cvičení: Sestavování hydraulických obvodů, způsoby propojování a uchycení prvků obvodu. Zadání programu: zpracování rešerše. 3 Způsoby realizace řízení automatických cyklů ve strojírenské výrobě. Cvičení: Pokračování v sestavování hydraulických obvodů. 4 Základní otázky automatizace podávání. Druhy podávacích zařízení a jejich aplikace. Cvičení: Zásady sestavování pneumatických obvodů, příklady použití jednotlivých prvků obvodu, způsoby uchycení a propojení. 5 Mechanizmy pro zachycení a orientaci a zásady jejich navrhování. Cvičení: Návštěva centra robotiky za účelem sestavování pneumatickách obvodů. 6 Zásobníky. Druhy a způsoby jejich řešení. Cvičení: Výpočet šířky žlábkového dopravníku. Test č. 1 - návrh schématu pneumatického obvodu daného zařízení, včetně specifikace prvků. 7 Kontrolní a odměřovací zařízení podávacích mechanizmů. Cvičení: Příklady řešení odměřovacích a kontrolních zařízení. 8 Problematika mezioperační dopravy. Typy dopravníků. Ostatní prostředky mezioperační dopravy. Cvičení: Příklady řešení konkrétních typů dopravníků. 9 Přídavná zařízení mezioperační dopravy. Zdviže, obraceče, řešení křižovatek a rozřaďování dopravních tratí. Cvičení: Výpočet sklonu nepoháněného válečkového dopravníku. 10 Automatizace skladování. Paletizace, její výhody a řešení. Cvičení: Návrh palety pro konkrétní výrobek. 11 Automatizace rozměrové kontroly. Aktívní a pasívní kontrola. Cvičení: Výpočet pohonu řetězových dopravníků. Způsoby řešení řetězových dopravníků. 12 Příklady řešení kontrolních přístrojů. Mechanizmy pro přeměnu signálu. Cvičení: Pokračování ve výpočtu pohonu řetězových dopravníků. 13 Mechanizace a automatizace přípravků. Automatizace výrobních linek. Cvičení: Návštěva centra robotiky a seznámení se s linkou od firmy BOSCH. 14 Symbolické projektování. Automatizace a bezpečnost. Cvičení: Test č. 2 - Způsoby zajištění bezpečnosti na automatizovaných pracovištích - návrh řešení. Odevzdání programu, udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.