354-0703/01 – Navrhování RTP I (RTPI)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Studenti se seznámí se specifickou oblastí navrhování robotizovaných technologických pracovišť, hlavními směry komplexní automatizace výrobních systémů, pružnými výrobními systémy a úlohou PRaM v pružných výrobních systémech na příkladech realizovaných v praxi. Při navrhování RTP se posluchači postupně seznámí s řešením specifických dílčích problémů počínaje výběrem vhodné součástkové základny, výrobních a manipulačních prostředků, až po návrh struktury pracoviště. Závěrečná část látky bude věnována obsahu projektové dokumentace, bezpečnosti a hygieně práce a ergonomii pracoviště. Návaznosti:

Povinná literatura:

Základní literatura Burkovič, J.: Navrhování RTP I. Interní testy VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní 1995, 111 s. Buda,J.-Kováč,M.-Šimčík,D.: Projektovanie výrobných systémov Bratislava, ALFA 1991. 335 s. Jánošík,L.- Smetana,J.: Projektování výrobních procesů a systému. Návody do cvičení. 1. vydání. VŠB Ostrava 1991. 142 s. ISBN 80-7078-098-3 Doplňková literatura Firemní literatura k PRaM. Firemní literatura k obráběcím strojům. Firemní literatura k tvářecím strojům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvodní přednáška. Základní pojmy. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičení. 2 Navrhování výrobních systémů, vstupní podmínky pro řešení technologických pracovišť. Cvičení: Rozdělení témat pro práci ve cvičení. 3 Způsoby uspořádání technologických pracovišť. Cvičení: Příklady řešení pracovišť s PRaM. 4 Materiálové toky, postupy při analýze materiálových toků a jejich vliv na uspořádání technologických pracovišť. Cvičení: Rozbor součástkové základny. Kontrola zpracovaného konstrukčního návrhu součástí pro navrhované RTP. 5 Výběr představitelů výroby v sériové výrobě. Navrhování linek v hromadné výrobě a pracovišť v sériové výrobě. Cvičení: Kapacitní propočty pracoviště, výběr strojů a zařízení. 6 Postupy při výběru výrobních strojů a zařízení, výběr manipulačních prostředků a dalších zařízení pracoviště. Cvičení: Manipulační zařízení a návrh toku materiálu, výpočtem a graficky. 7 Shromažďování údajů potřebných pro analýzu výroby a optimální návrh technologického pracoviště. Cvičení: Návrh optimálního uspořádání pracoviště. 8 Technická příprava výroby. Navrhování výrobků, technologičnost součástí, technologické postupy, výrobní dávky, příprava nástrojů ap. Cvičení: Test č.1. Vyhodnocení testu a pokračování v řešení uspořádání pracoviště. 9 Jednotlivé pracovní prostory a zóny pracoviště a jejich optimální uspořádání. Cvičení: Rozbor použitého nářadí, upínacích přípravků a pracovní postup výroby. 10 Specifické podmínky technologie obrábění a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Kontrola návrhu uspořádání pracoviště. Význam pracovních zón. Přístupových komunikací, bezpečnostních vzdálenosti ap. 11 Specifické podmínky technologie objemového tváření a plošného tváření jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Návrh systému řízení pracoviště. Umístění senzorů, kontrola polohy, kontrola přesnosti a jakosti výroby. 12 Specifické podmínky technologie svařování a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Postupy při kalkulování nákladů a stanovení celkových nákladů. 13 Specifické podmínky technologie povrchových úprav a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Dokončení semestrální práce a přednesení výsledků prací před ostatními spolužáky, připomínky a hodnocení prací. 14 Otázky bezpečnosti a hygieny práce a jejich vliv na navrhované pracoviště. Cvičení: Odevzdání semestrálních prací. Test č.2. Vyhodnocení testů a prací. 15 Závěrečná přednáška shrnující probranou látku, zodpovězení dotazů a připomínek. Cvičení: Klasifikovaný zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku