354-0703/01 – Robot Work Cells Design I (RTPI)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvodní přednáška. Základní pojmy. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičení. 2 Navrhování výrobních systémů, vstupní podmínky pro řešení technologických pracovišť. Cvičení: Rozdělení témat pro práci ve cvičení. 3 Způsoby uspořádání technologických pracovišť. Cvičení: Příklady řešení pracovišť s PRaM. 4 Materiálové toky, postupy při analýze materiálových toků a jejich vliv na uspořádání technologických pracovišť. Cvičení: Rozbor součástkové základny. Kontrola zpracovaného konstrukčního návrhu součástí pro navrhované RTP. 5 Výběr představitelů výroby v sériové výrobě. Navrhování linek v hromadné výrobě a pracovišť v sériové výrobě. Cvičení: Kapacitní propočty pracoviště, výběr strojů a zařízení. 6 Postupy při výběru výrobních strojů a zařízení, výběr manipulačních prostředků a dalších zařízení pracoviště. Cvičení: Manipulační zařízení a návrh toku materiálu, výpočtem a graficky. 7 Shromažďování údajů potřebných pro analýzu výroby a optimální návrh technologického pracoviště. Cvičení: Návrh optimálního uspořádání pracoviště. 8 Technická příprava výroby. Navrhování výrobků, technologičnost součástí, technologické postupy, výrobní dávky, příprava nástrojů ap. Cvičení: Test č.1. Vyhodnocení testu a pokračování v řešení uspořádání pracoviště. 9 Jednotlivé pracovní prostory a zóny pracoviště a jejich optimální uspořádání. Cvičení: Rozbor použitého nářadí, upínacích přípravků a pracovní postup výroby. 10 Specifické podmínky technologie obrábění a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Kontrola návrhu uspořádání pracoviště. Význam pracovních zón. Přístupových komunikací, bezpečnostních vzdálenosti ap. 11 Specifické podmínky technologie objemového tváření a plošného tváření jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Návrh systému řízení pracoviště. Umístění senzorů, kontrola polohy, kontrola přesnosti a jakosti výroby. 12 Specifické podmínky technologie svařování a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Postupy při kalkulování nákladů a stanovení celkových nákladů. 13 Specifické podmínky technologie povrchových úprav a jejich vliv při navrhování RTP. Cvičení: Dokončení semestrální práce a přednesení výsledků prací před ostatními spolužáky, připomínky a hodnocení prací. 14 Otázky bezpečnosti a hygieny práce a jejich vliv na navrhované pracoviště. Cvičení: Odevzdání semestrálních prací. Test č.2. Vyhodnocení testů a prací. 15 Závěrečná přednáška shrnující probranou látku, zodpovězení dotazů a připomínek. Cvičení: Klasifikovaný zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.