354-0707/01 – Navrhování RTP II (RTPII)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Výuka navazuje na předmět "Navrhování RTP I", podrobněji si všímá jednotlivých technologických pracovišť RTP po projekční i konstrukční stránce. Na příkladech realizace robotizovaných technologických pracovišť,obrábění,tváření,obloukové a bodové svařování, povrchových ochran a dalších, budou studenti seznámení s problémy nasazování robotů a jejich začlenění do výrobních systémů podle druhu výroby, technologie ap. Posluchači budou seznámení s metodikou při projektování, nezbytnou znalostí o skladbě projektu, o bezpečnosti a hygieně práce a ostatních vazbách při zpracovávání konstrukční nebo projekční dokumentace robotizovaného pracoviště. Závěrečná část látky je věnována ekonomickým aspektům navrhování RTP.

Povinná literatura:

Základní literatura Buda,J.-Kováč,M.-Šimšík,D: Projektovanie výrobných systémov. ALFA Bratislava 1991.246 s. Šimčík,D.- Kováč,J.: Projektovanie výrobných systémov. Návody do cvičení. Alfa Bratislava 1987 , 249 s. Kožíšek,V. a kol.: Komplexní automatizace RTP-BOS-ATP 1. a 2. díl TST Praha 1989, 256 s. a 308 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do předmětu. Opakování poznatků z předmětu "Navrhování RTP I". Cvičení: Úvod do cvičení a seznámení s požadavky pro úspěšné zvládnutí předmětu. 2 Metodika přístupu k navrhování RTP. Cvičení: Procvičování postupů a metodika přístupů v navrhování RTP. 3 Základní pojmy v projektování. Technologický projekt a jeho obsah. Cvičení: Obsah technologického projektu. 4 Analýza součástkové základny, technologické podmínky výroby a návaznosti Cvičení: Rozbor součástkové základny. Volba zadaní pro samostatnou semestrální práci. Exkurze. 5 Materiálové toky a návrhy dopravy a manipulace s materiálem. Cvičení: Rozbor zadání práce a sestavení plánu postupu zpracování práce a stanovení jejího obsahu. 6 Základní informace o zajištění bezpečnosti práce, hygienických podmínek, ergonomie pracovišť a souvisejících podmínek, které musí být dodrženy při navrhování pracovišť. Cvičení: Popis technologických podmínek, materálové toky a stanovení způsobu manipulace s materiálem. 7 Informace o hospodářských vztazích, smluvní vztahy, vyhlášky, normy a vzájemné obchodní vztahy. Cvičení: Stanovení bezpečnostních a hygienických podmínek na zpracovávaném pracovišti. 8 Postup při analýze pracovišť vhodných pro nasazení robotů. Cvičení: Kontrolní test. Pokračování ve zpravávání zadání. 9 Příklady postupů řešení RTP v technologii obrábění. Cvičení: Řešení uspořádání pracoviště. 10 Příklady postupů řešení RTP v technologii tváření. Cvičení: Kontrola postupu prací na samostatné semestrální práci. 11 Příklady postupů řešení RTP ve svařovnách. Cvičení: Příklady postupů řešení navrhování robotizovaných pracovišť pro obrábění,tváření a svařování. 12 Příklady postupů řešení RTP na montážních pracovištích. Cvičení: Příklady postupů řešení navrhování RTP v povrchových ochranách a montážních pracovištích. 13 Příklady postupů řešení RTP v provozech povrchových úprav. Cvičení: Dokončení semestrální práce. Ústní přednesení výsledků práce ve cvičeních a odevzdání prací. Závěrečný test. 14 Posouzení návrhu RTP z hlediska ekonomie nasazování robotů Cvičení: Dokončení programů cvičení a předvádění prací. 15 Závěrečná přednáška shrnující probranou látku, posouzení ekonomie nasazování robotů a zodpovězení dotazů a připomínek k probrané látce. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.