354-0707/01 – Robot Work Cells Design II (RTPII)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvod do předmětu. Opakování poznatků z předmětu "Navrhování RTP I". Cvičení: Úvod do cvičení a seznámení s požadavky pro úspěšné zvládnutí předmětu. 2 Metodika přístupu k navrhování RTP. Cvičení: Procvičování postupů a metodika přístupů v navrhování RTP. 3 Základní pojmy v projektování. Technologický projekt a jeho obsah. Cvičení: Obsah technologického projektu. 4 Analýza součástkové základny, technologické podmínky výroby a návaznosti Cvičení: Rozbor součástkové základny. Volba zadaní pro samostatnou semestrální práci. Exkurze. 5 Materiálové toky a návrhy dopravy a manipulace s materiálem. Cvičení: Rozbor zadání práce a sestavení plánu postupu zpracování práce a stanovení jejího obsahu. 6 Základní informace o zajištění bezpečnosti práce, hygienických podmínek, ergonomie pracovišť a souvisejících podmínek, které musí být dodrženy při navrhování pracovišť. Cvičení: Popis technologických podmínek, materálové toky a stanovení způsobu manipulace s materiálem. 7 Informace o hospodářských vztazích, smluvní vztahy, vyhlášky, normy a vzájemné obchodní vztahy. Cvičení: Stanovení bezpečnostních a hygienických podmínek na zpracovávaném pracovišti. 8 Postup při analýze pracovišť vhodných pro nasazení robotů. Cvičení: Kontrolní test. Pokračování ve zpravávání zadání. 9 Příklady postupů řešení RTP v technologii obrábění. Cvičení: Řešení uspořádání pracoviště. 10 Příklady postupů řešení RTP v technologii tváření. Cvičení: Kontrola postupu prací na samostatné semestrální práci. 11 Příklady postupů řešení RTP ve svařovnách. Cvičení: Příklady postupů řešení navrhování robotizovaných pracovišť pro obrábění,tváření a svařování. 12 Příklady postupů řešení RTP na montážních pracovištích. Cvičení: Příklady postupů řešení navrhování RTP v povrchových ochranách a montážních pracovištích. 13 Příklady postupů řešení RTP v provozech povrchových úprav. Cvičení: Dokončení semestrální práce. Ústní přednesení výsledků práce ve cvičeních a odevzdání prací. Závěrečný test. 14 Posouzení návrhu RTP z hlediska ekonomie nasazování robotů Cvičení: Dokončení programů cvičení a předvádění prací. 15 Závěrečná přednáška shrnující probranou látku, posouzení ekonomie nasazování robotů a zodpovězení dotazů a připomínek k probrané látce. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.