354-0708/01 – Control of Industrial Robots I (ŘPRI)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Struktura a hierarchie řídícího systému robotů, činnost jednotlivých úrovní. Cvičení: Centrum Robotiky Ukázka činnosti řídících systémů v laboratoři 2. Elektrické pohony robotů - diskrétní pohony, pohybové elektromagnety, základní charakteristiky, způsob řízení Cvičení: D122 Dimenzování elektromagnetů 3. Elektrické pohony robotů - diskrétní pohony, krokové motory, základní charakteristiky, způsob řízení Cvičení: D122 Dimenzování krokových motorů, práce s katalogy 4. Elektrické pohony robotů - spojité pohony, ss motory, základní charakteristiky, způsob řízení Cvičení: D122 Dimenzování stejnosměrných motorů, práce s katalogy, speciální typy ss motorů 5. Elektrické pohony robotů - spojité pohony, asynchronní motory, základní charakteristiky, způsob řízení Cvičení: D122 Dimenzování asynchronních motorů, práce s katalogy 6. Elektrické pohony robotů - spojité pohony, bezkomutátorové motory, základní charakteristiky, způsob řízení Cvičení: D122 Dimenzování bezkomutátorových motorů, práce s katalogy 7. Polohové snímače PraM, kontaktní, odporové snímače Cvičení: : D122 Práce s katalogy, výběr typu a dimenzování snímače, vliv prostředí 8. Polohové snímače PraM, indukční a kapacitní snímače Cvičení: : D122 Práce s katalogy, výběr typu a dimenzování snímače, vliv prostředí 9. Polohové snímače PraM, fotoelektrické a optoelektrické snímače, fluidikové snímače Cvičení: : D122 Práce s katalogy, výběr typu a dimenzování snímače, vliv prostředí 10. Technické a programové prostředky základní úrovně řízení, struktura regulátorů polohy a rychlosti, základní parametry regulátorů Cvičení: D122 Nastavování regulátorů základní úrovně řízení, simulace chování polohové a rychlostní smyčky 11. Technické a programové prostředky základní úrovně řízení, struktura regulátorů momentového řízení, základní parametry regulátorů Cvičení: D122 Nastavování regulátorů základní úrovně řízení, simulace chování podřízené proudové smyčky 12. Technické a programové prostředky operační úrovně řízení, řešené úlohy a návaznosti na ostatní úrovně řízení Cvičení: D122 Nastavování regulátorů základní úrovně řízení, simulace chování podřízené proudové smyčky 13. Maticová metoda popisu kinematické struktury mechanismu Cvičení: D122 Použití maticového počtu v kinematice mechanismů 14. Řešení přímé úlohy kinematiky prostorových mechanismů s využitím maticového počtu Cvičení: D122 Výpočet polohy koncového bodu pracovního článku robotu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.