354-0709/01 – CAD in Robotics II (PprII)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Kárník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 6+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Základy Windows - seznámení s požadavky pro provoz a ovládání. 2 Prostředky pro uživatele začleněné do systému Windows. Cvičení: Procvičování Windows. 3 Nástavby Windows - grafické editory, textové editory, ... Cvičení: Procvičování Windows. 4 Textový procesor Word pro Windows 7.0. Možnosti poskytované tímto textovým editorem. Cvičení: Procvičování Word pro Windows 7.0. 5 Tabulkový procesor Excel 7.0 - komplexní možnosti tvorby výpočtové dokumentace. Cvičení: ( test č. 1 ) 6 Tabulkový procesor Excel 7.0 Způsob vytváření technické zprávy v prostředí Wordu za využití Windows a jeho nástaveb. Cvičení: Práce na programu. 7 MCAD 6.0 - komplexní možnosti tvorby výpočtové dokumentace v MCAD 6.0. Cvičení: Práce na programu. 8 MCAD 6.0 - komplexní možnosti tvorby výpočtové dokumentace v MCAD 6.0. Cvičení: Práce na programu. 9 MCAD 6.0 - komplexní možnosti tvorby výpočtové dokumentace v MCAD 6.0. Cvičení: Práce na programu. 10 ROANS - tvorba modelu v AutoCADu a přenos modelu do ROANSu pomocí DXF souboru. Cvičení: Práce na programu návrhu modelu PR v ACADu a jeho přenos do ROANSu pomocí DXF souboru. 11 ROANS - definování kinematické struktury robotu, zadání parametrů robota. Cvičení: Práce na programu. 12 Modelář Pro/ENGINEER. Cvičení: Práce na programu, ( test č. 2 ). 13 Modelář Pro/ENGINEER. Cvičení: Práce na programu. 14 Modelář Pro/ENGINEER. Cvičení: Práce na programu. 15 Modelář Pro/ENGINEER. Cvičení: Zápočtové cvičení.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner