354-0710/01 – Ročníkový projekt (Ročpr)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Vladislav Buzek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ20 Ing. Vladislav Buzek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cvičení je věnováno na praktické využití poznatků získaných během studia oboru při návrhu a konstrukci úchopných hlavic PRaM. Během prvního cvičení dostane každý student individuální zadání semestráního projektu, spočívající v zadání objektu manipulace, typu převodového bloku a úkolem studenta je konstrukčně navrhnout mechanickou úchopnou hlavici, která splňuje podmínky zadání. Rozsah prací spočívá ve zpracování kompletní sestavy a dvou výrobních výkresů detailů a zpracování technické zprávy, včetně výpočtové části. V průběhu semestru probíhají průběžné kontroly, které jsou bodově hodnoceny a jejich výsledek pak ovlivňuje konečné hodnocení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem a student je klasifikován na základě bodového hodnocení ve cvičeních a celkového hodnocení odevzdané práce.

Povinná literatura:

Základní: Doplňková: Matička, R., Talácko, J. Konstrukce manipulátorů a průmyslových robotů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 237 s. ISBN 80-01-01291-3. Skařupa,J., Zelina,P. Hlavice průmyslových robotů. 1.vyd. Ostrava: VŠB 1994. 125s. Skařupa,J., Zelina,P Navrhování a výpočty efektorů PRaM. 1.vyd. Ostrava: VŠB- TUO, 1996. 107 s. Firemní katalogy Normy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání programu 2. Předběžný výpočet, alternativy řešení. 3. Alternativy řešení. Dílčí kontrola ……max 10 bodů . 4. Výpočet. 5. Výpočet. Kontrola výpočtu ……max 12 bodů. 6. Vypracování sestavy. 7. Vypracování sestavy. 8. Vypracování sestavy. 9. Kontrola sestavy ……max 15 bodů. 10. Kontrolní výpočty. 11. Výkresy detailů. 12. Výkresy detailů. 13. Kontrola výrobních výkresů …..max 12 bodů. 14. Technická zpráva. 15. Odevzdání programu …max 51 bodů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku