354-0711/01 – Control of Industrial Robots II (ŘPRII)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Problematika inverzní úlohy kinematiky, přehled a vlastnosti používaných metod řešení Cvičení: D122 Praktické příklady řešení přímé úlohy kinematiky maticovou metodou 2. Vektorová metoda řešení inverzní úlohy kinematiky Cvičení: D122 Praktické příklady řešení inverzní úlohy vektorovou metodou 3. Metoda řešení inverzní kinematické úlohy pomocí rozvoje transformační matice Cvičení: D122 Ukázka řešení inverzní úlohy rozvojem transformační matice 4. Metody interpolace uzlových hodnot průběhu kloubových proměnných pro základní úroveň řízení Cvičení: D122 Kontrolní úloha - příklady řešení přímé úlohy kinematiky maticovou metodou 15 bodů 5. Metody simulace kinematiky a dynamiky průmyslových robotů a manipulátorů s využitím CAD systému Pro/Engineer Cvičení: D122 Ukázka CAD systémů a simulačních systémů 6. Logické řízení, konfigurace technických a programových prostředků logického řízení Cvičení: : D122 Vlastnosti řídícího systému RS1C 7. Logické řízení, algoritmizace úlohy Cvičení: : D122 Příklady řešení technologických uzlů - dopravník, manipulátor 8. Logické řízení, zpracování technické dokumentace, vazby na centrální řízení Cvičení: : D122 Samostatné řešení vybraných technologických uzlů 9. Přehled čs. Řídících systémů robotů a jejich charakteristik Cvičení: D122 Kontrolní úloha - logické řízení portálového robotu 15 bodů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner