354-0712/01 – Robot Work Cells Accessories (PzRTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Charakteristika a úloha periferních zařízení v RTP. Základní struktury RTP.Řízení PZ, druhy a použití snímačů. Cvičení: Způsoby aplikace snímačů u PZ. 2 Standardizace PZ. Modulární řešení RTP. Pohony PZ. Cvičení: Příklady řešení speciálních konstrukcí PZ. Zadání programu č.1 - zpracování rešerše týkající se PZ. 3 Pneumatické pohony, rozdělení a základní typy motorů, prvky pneumatických obvodů. Cvičení: Návrh pneumatického pohonu konkrétního typu periferního zařízení. Prohlídka prvků v laboratoři (Centrum robotiky). 4 Způsoby řešení lineárních a rotačních pohybů periferních zařízení a jejich regulace. Tlumiče. Cvičení: Studenti se seznámí s vybavením jednotlivými prvky v naší laboratoři (Centrum robotiky), ( test č. 1 - problematika probrané látky ). 5 Paletizace a její využití v RTP. Způsoby řešení systémových palet. Cvičení: Návrh příslušného RTP. 6 Struktury RTP v oblasti třískového obrábění a jejich vybavení periferním zařízením. Cvičení: Sestavování hydraulických obvodů, základní prvky obvodů. 7 Řešení vstupních zařízení, zásobníků, polohovacích zařízení a obracečů. Cvičení: Návrh RTP s těmito prvky. 8 RTP obloukového svařování a jejich vybavenost PZ. PZ pro RTP tváření. Cvičení: Výpočty externích tlumičů. Návrh RTP svařování, ( test č. 2 - dimenzování a specifikace tlumiče pro zadané zařízení ). 9 Polohovací a operační manipulátory, svařovací přípravky. Cvičení: Dokončení návrhu RTP svařování. Odevzdání programu, udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.