354-0714/01 – Robot Operating,Maintenance and Testing (Púdzk)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvod do předmětu. Názvosloví Cvičení: Seznámení se s požadavky ve cvičeních 2 Hlavní příčiny poruch a způsoby zajišťování bezporuchového provozu. Opotřebení a diagnostika kritických míst. Cvičení: Ukazatele spolehlivosti. 3 Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti Cvičení: Příklady z teorie pravděpodobnosti. 4 Metodika provozních zkoušek. Zkoušení robotů. Cvičení: Příklady strategie údržby. 5 Závislost životnosti na provozních faktorech. Cvičení: Kontrolní test z probrané látky. Způsoby zkoušení robotů. 6 Životnost robotů a manipulátorů. Cvičení: Příčiny poškození mechanických dílů a příčiny poškození elektronických součástí. 7 Základy tribologie. Mazací soustavy. Hospodaření z náhradními díly. Cvičení: Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů a RTP. 8 Provádění údržby,servisní služby a vlastní údržba. Základní matematické vztahy používané při zkoumání spolehlivosti provozu. Cvičení: Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. 9 Bezpečnost práce při provádění údržby. Jak docílit zvýšené spolehlivosti robotů a RTP. Cvičení: Závěrečný test. Hodnocení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner