354-0714/01 – Provoz, údržba a zkoušení PR a RTP (Púdzk)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Studenti se v něm seznámí s problematikou spolehlivosti a údržby průmyslových robotů. Faktory, které ovlivňují spolehlivost robotů a obecnými podmínkami ve vědecko - technickém rozvoji. V oblasti teorie spolehlivosti a pravděpodobnostního rozdělení poruch se seznámí se základy používaných metod, které jsou rozvíjeny v teorii obnovy strojů, strojních uzlů ap., s odhadem charakteristik spolehlivosti robotizovaných pracovišť a strategie údržby. Hlavní příčiny poruch a způsoby zajišťování bezporuchového provozu. Opotřebení a diagnostika kritických míst. Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti. Metodika provozních zkoušek. Zkoušení robotů. Závislost životnosti na provozních faktorech. Provádění údržby, servisní služby a vlastní údržba. Základní matematické vztahy používané při zkoumání spolehlivosti provozu. Bezpečnost práce při provádění údržby.

Povinná literatura:

Základní literatura Smrček, J.: Prevádska a údržba automatizovaných zariadení. 1. vydání. Košice, Elfa s.r.o.1996. 50 s. ISBN 80-88786-25-8. Beckmann, G.: Optimálné metody údržby, 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1990, 224 s. ISBN 9-80-05-00657-8 Bigoš,P.-Pidány,J.: Prevádzková spoľahlivosť. 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1987, 280 s. ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s. ČSN 010606 Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti. Vydavatelství ÚNM, Praha 1981.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do předmětu. Názvosloví Cvičení: Seznámení se s požadavky ve cvičeních 2 Hlavní příčiny poruch a způsoby zajišťování bezporuchového provozu. Opotřebení a diagnostika kritických míst. Cvičení: Ukazatele spolehlivosti. 3 Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti Cvičení: Příklady z teorie pravděpodobnosti. 4 Metodika provozních zkoušek. Zkoušení robotů. Cvičení: Příklady strategie údržby. 5 Závislost životnosti na provozních faktorech. Cvičení: Kontrolní test z probrané látky. Způsoby zkoušení robotů. 6 Životnost robotů a manipulátorů. Cvičení: Příčiny poškození mechanických dílů a příčiny poškození elektronických součástí. 7 Základy tribologie. Mazací soustavy. Hospodaření z náhradními díly. Cvičení: Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů a RTP. 8 Provádění údržby,servisní služby a vlastní údržba. Základní matematické vztahy používané při zkoumání spolehlivosti provozu. Cvičení: Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. 9 Bezpečnost práce při provádění údržby. Jak docílit zvýšené spolehlivosti robotů a RTP. Cvičení: Závěrečný test. Hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku