354-0716/01 – Experimental and Diagnostics Methods in Robotics (EXM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 6+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

HW a SW popis osobního počítače IBM PC se zaměřením na jeho další využívání při vlastním řízení, vizualizaci a vyhodnocování experimentu. Je probrána struktura OS MSDOS a Windows. Popis programování některých vnitřních a periferních obvodů PC (zvládnutí nutné pro samostatnou práci v laboratořích). Styk počítače jako řídicí (vizualizační) jednotky s okolím. Principy činnosti A- D a D-A převodníků, problematika vzorkování, aliasing. Tenzometrická měření, principy, základní el. zapojení. Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Dynamická měření. Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti. SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Laboratory work Laboratory work 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner