354-0716/02 – Experimental and Diagnostics Methods in Robotics (EXM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

HW a SW popis osobního počítače IBM PC se zaměřením na jeho další využívání při vlastním řízení, vizualizaci a vyhodnocování experimentu. Je probrána struktura OS MSDOS a Windows. Popis programování některých vnitřních a periferních obvodů PC (zvládnutí nutné pro samostatnou práci v laboratořích). Styk počítače jako řídicí (vizualizační) jednotky s okolím. Principy činnosti A- D a D-A převodníků, problematika vzorkování, aliasing. Tenzometrická měření, principy, základní el. zapojení. Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Dynamická měření. Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti. SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.