354-0717/01 – Robot Work Cells in non Machinery Industry (RTPNO)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Klasifikace a rozdělení PraM, efektorů, charakteristika a úloha periferních zařízení, struktury RTP v nestrojírenských oborech – význam, principy činnosti, požadavky, základní parametry, základní struktury RTP, druhy a použití snímačů.Zadání semestrální práce č. 1. 2. Využití robotů v jaderné energetice, kosmickém prostoru, pro práci pod vodou –využití různých typů robotů, charakteristika prostředí, požadavky na konstrukci robotů, požadavky na řízení, praktické ukázky.Zadání semestrální práce č. 2. 3. Využití robotů , v oblasti zdravotnictví , zemědělství , protipožární roboty –využití různých typů robotů, charakteristika prostředí, požadavky na konstrukci robotů, požadavky na řízení, praktické ukázky. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Seminář Náplň cvičení a seminářů: 1. "semestrální práce č.1"."Zpracování rešerše pro zvolenou oblast robotů" 2. "semestrální práce č.2"."Návrh RTP pro některou nestrojírenskou oblast – zdravotnictví, zemědělství ……..".

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 60  0 3
                Oral Oral examination 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.