354-0718/01 – Programming under C (C)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2
Part-time Credit and Examination 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Typy dat, vlastní typy 2 Operace, přiřazovací operátor, aritmetické operátory, bitové operátory, kombinované operátory. 3 Vstupy /výstupy, převádění adresy do scanf, vstupní funkce gets a getch. 4 Ukazatele, podmíněné příkazy. 5 Funkce, parametry, předávání parametrů. 6 Ukazatele 2. 7 Tvorba projektu 8 Ladění pomocí integrovaného debuggeru 9 Práce s přerušením 10 Práce s I-O 11 Grafický subsystém 12 Ovládání I-O periferií 13 Přístup na souborový I/O 14 Zpracování chybových stavů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner