354-0722/01 – Moulding and Simulaton (MOaSi)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1-2 Úvod do simulace výrobních systémů s PRaM. Základní pojmy. Vytváření 2D modelů pomocí produktu "Working model". 3-7 Tvorba objemových modelů PRaM v AME a pomocí sytému "EDyV". 8-9 Úvod do systému ROANS. Přenosové soubory DXF, prostředek importu modelů z AutCADu do ROANS. 10 Přenos modelu manipulátoru do systému roans. 11-12 Struktura systému ROANS. Tvorba kinematických struktur. 13 Editace jednotlivých částí modelů přenesených do systému ROANS. 14 Tvorba výrobních systémů v ROANS.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.