354-0723/01 – Groundwokrs of Robotics (ZákRo)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Základní pojmy z robototechniky. Cv.: Seznámení s požadavky pro cvičení a opakování základních pojmů. 2 Význam automatizace a robotizace výrobního zařízení. Cv.: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení. 3 Automatizace výroby a její prostředky. Cv.: Příklady automatizovaných výrobních systémů. 4 Kinematická struktura PRaM. Cv.: Příklady řešení kinematických struktur. 5 Pohony a převody PRaM. Cv.: Popis používaných pohonu a převodů. 6 Pohybové jednotky s přímočarým pohonem. Cv.: Příklady použití a výpočet prvků pohonů. 7 Pohybové jednotky s rotačním pohonem. Cv.: Příklady použití a výpočet prvků pohonů. 8 Systémy řízení PRaM, charakteristika a popis. Cv.: Aplikace poznatků z praxe 9 Informace o periferiích robotizovaných systémů. Cv.: Praktické ukázky řešení periferií. 10 Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cv.: Test znalostí. 11 Manipulační hlavice (chapadla) robotů. Konstrukce a řešení. Cv.: Příklady konstrukcí úchopných hlavic. 12 Technologické hlavice robotů. Konstrukce a řešení. Cv.: Příklady konstrukcí technologických hlavic. 13 Vliv lidského faktoru na úspěšnost řešení robotizace. Bezpečnost a hygiena práce. Cv.: Význam člověka ve výrobním systému s PRaM. 14 Praktické příklady využití PRaM a jejich hodnocení.. Cv.: Test znalostí. 15 Závěrečná přednáška, shrnující poznatky o robotech a robotizaci a prognoza vývoje.. Cv.: Závěrečné hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.